Logga in
Logga ut

”Vissa enkelresor blir väldigt dyra”

Debatt. Rimligare priser, attraktivare hållplatser och utbyggd mjuk linje. Det är några av Centerpartiets förslag för hur kollektivtrafiken bör utvecklas.

Kollektivtrafiken i hela Uppsala kommun behöver utvecklas. Från Centerpartiets sida vill vi lyfta fyra områden.

Dagens biljettsystem behöver kompletteras. I Uppsala län har vi olika zoner för enkelbiljetter, till skillnad mot Stockholms län där det bara finns en enda zon. Att gå över till det system som finns i Stockholm skulle innebära en orimlig prishöjning för alla som åker inom en zon.

Samtidigt innebär dagens zonsystem att vissa enkel­resor blir väldigt dyra. En bussresa från Lindbacken till Gränby centrum korsar en zongräns och kostar därmed dubbelt så mycket som en längre resa inom en zon.

I Dalatrafik betalar man bara för en zon om resan är maximalt tio kilometer, oavsett om man passerar en zongräns eller inte. Från Centerpartiet anser vi att en liknande regel bör införas också i UL:s trafik.

En viktig del för att göra kollektivtrafiken attraktiv är att det finns attraktiva hållplatser. Men många hållplatser och hög standard på hållplatserna är svårt att kombinera.

Många, inte minst på landsbygden, är vana att ta saker i egna händer. UL måste därför inte bara tillåta utan också uppmuntra lokala initiativ för att till exempel sätta upp ett väderskydd på hållplatser som inte är prioriterade av UL.

Det nya linjenätet i Uppsala stad har gett snabbare res­tider för många och en ökad turtäthet. Det vanliga linjenätet ska kompletteras med mjuka linjer som vänder sig till resenärer som inte har så bråttom men har behov av en högre servicenivå och mycket­ god tillgänglighet med korta gångavstånd. I dagens linjenät finns två sådana mjuka linjer.

Redan nu tyder erfaren­heterna på att detta inte fyller det behov som finns och den funktion som de mjuka linjerna ska fylla i Uppsala. Centerpartiet vill därför undersöka hur de nuvarande mjuka linjerna behöver kompletteras.

I dag når skolskjutstrafik de flesta områden av Uppsalas landsbygd. Turerna är anpassade till skolelevernas resande. Linjerna är öppna för allmänheten, men en del av dem går inte på de dagar då skolan har lov.

Från Centerpartiet i Region Uppsala vill vi stärka kollektivtrafiken på landsbygden, bland annat genom att öppna för anropsstyrd trafik under loven på relevanta skolbusslinjer.

Självklart ska bussarna inte gå tomma, men det är viktigt att den som vänjer sig med att åka kollektivt under terminstid, inte ska tvingas ta bilen bara för att det råkar vara sportlov.

 
 

Debatt

Insändare