Logga in

Vill inte bli gammal i Uppsala!

Om man ska jobba med barn och ungdomar krävs ett sk brottsregisterutdrag. Det tycker jag är helt rätt. Det krävs INTE om man ska jobba inom äldrevården!

Barn har ofta många vuxna omkring sig och anses som ”trovärdiga ”. Äldre har ofta bara enstaka vårdgivare/personal och blir ofta misstrodda på grund av ett de är gamla och glömska.

I Uppsala Kommun har man personal som är DÖMDA för brott, bland annat stölder av medicin från vårdtagare på äldreboende. Detta för att man INTE har tagit brottsregisterutdrag.

Vid förfrågan så svarade kommunen att "personen anställdes inom ett privat boende som vi tagit över, då kollar vi inte". Så om man vårdas inom privatvården har man ännu sämre skydd? Eller hur ska det tolkas.

När kommunen får kännedom om brottsregistret väljer man att inte bry sig... Det skrämmer mig att bli gammal i Uppsala kommun!