Logga in

”Vi ska uppmuntratill företagsamhet”

Valdebatt. Studier och utbildning är en del av Uppsalas DNA. Men de höga marginalskatterna försvagar staden. Det skriver Maria Weimer (L).

Uppsala är en kunskapens stad med två universitet och ett välmående näringsliv. Studier och utbildning är en del av stadens DNA.

Men det finns idag en straffskatt på utbildning som gör att det inte lönar sig att studera. Jantelagen tillåts råda och begränsar utvecklingen.

Uppsalaborna betalar liksom övriga svenskar världens högsta marginalskatter på arbete. Det försvagar vår stad genom att det hämmar utbildning, entreprenörskap och talanginvandring.

Forskning från Uppsala universitet visar att de svenska marginalskatterna leder till minskade skatteintäkter.

Socialdemokraterna står för en socialistisk rättvisesyn som gör att inkomstutjämning är det överordnade målet. Jag och Liberalerna tror på en liberal syn på rättvisa – strävsamhet, flit och företagsamhet ska löna sig.

Sveriges höga skatter berör många fler yrkesgrupper än i andra länder. Men det stannar inte där. Statistik visar att ingenstans i världen slår höga marginalskatter in vid så låga inkomster som i Sverige.

Var fjärde löntagare betalar idag statlig inkomstskatt. Det gör att utbildning inte lönar sig.

Uppsalas barnmorskor, lärare, poliser och psykologer räknas av Socialdemokraterna som höginkomsttagare och får inte behålla ens hälften av den sist intjänade hundralappen. Det betyder att det inte lönar sig för en sjuksköterska mitt i livet att vidareutbilda sig till barnmorska.

Detta är orimligt. I Uppsala och Sverige ska vi uppmuntra till vidareutbildning, företagsamhet och flit. Vårt samhälle bygger på det.

I kunskapens stad ska det löna sig att investera i en utbildning, ta studielån och avstå från lön under ett antal år. Det ska givetvis även löna sig att arbeta.

Liberalerna föreslår därför skattesänkningar för att främja strävsamhet och ansvarstagande. Vi vill att värnskatten avskaffas och att färre ska betala statlig inkomstskatt.

Förslaget skulle betyda mycket för Uppsala. Med vår politik skulle 32 000 Uppsalabor få en skattesänkning. Det är mer än 14 procent av invånarna.

När det lönar sig med utbildning kan fler välja att studera efter gymnasiet. Vidareutbildning blir mer lockande och fler lärare kan läsa vidare till förstelärare. Fler sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till barnmorskor.

I grund och botten handlar det om en ideologisk skillnad i synen på rättvisa. När Socialdemokraterna vill utjämna inkomster vill Liberalerna utjämna livsmöjligheter.