Logga in

”Vi sätter kvalitetenföre driftsformen”

Debatt. 40 procent av samtalen till 1177 sjukvårdsrådgivningen besvaras aldrig. När blir det någon förbättring. Det undrar representanter för Moderaterna.

Fyra av tio som ringer till 1177 sjukvårdsrådgivningen i Uppsala län kommer inte fram. Det är konsekvensen av att Region Uppsalas rödgröna ledning har återtagit verksamheten i egen regi.

Trots att den tidigare utföraren levererade enligt avtalet och enligt senaste utvärderingen fick betyget ”mycket bra”, drev de rödgröna igenom denna förändring.

De som söker hjälp via sjukvårdsrådgivningen får nu betala priset i form av försämrad service och ökad otrygghet.

Sjukvårdsrådgivningen är en viktig del av länets hälso- och sjukvård. Över 20 000 samtal kommer in i vårt län varje månad. De som ringer tillhör alla åldrar och har många olika behov.

Det är inte alltid enkelt för patienterna att hitta rätt i vården, därför är en första kontakt med en erfaren sjuksköterska viktigt. Att få råd och stöd av en yrkeskunnig person skapar också trygghet för patienten och de anhöriga.

Uppsala län har länge haft en väl fungerande sjukvårdsrådgivning. I februari 2017 beslutade de rödgröna partierna i Region Uppsala trots detta att återta verksamheten till egen regi. Moderaterna varnade tillsammans med Alliansen för att det kunde bli svårt att behålla sjuksköterskorna vid övergången.

Övergången genomfördes i december förra året. Då hade ungefär en tredjedel av medarbetarna lämnat verksamheten. Tillgängligheten försämrades drastiskt och sjuktalen sköt i höjden.

Kraschen kom i februari då nära hälften av samtalen inte besvarades och en av tre medarbetare var sjukskrivna. Någon vändning tycks inte vara i sikte. Det finns inte tillräckligt många erfarna sjuksköterskor som vill arbeta för Region Uppsala.

Detta är vad som händer när driftsform anses viktigare än kvalitet. Region Uppsalas rödgröna ledning har med precision slagit sönder en samhällsviktig tjänst genom sin oförmåga att fokusera på kvalitet.

Moderaterna sätter alltid kvalitet före driftsform. Vi säger nej till ideologiska övertaganden i egen regi. Vi menar att alla som vill vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård behövs. De aktörer som tror att de kan bäst själva kommer snart att bli historia.

Vi moderater ser mycket allvarligt på den dramatiskt försämrade tillgängligheten. Trots att verksamheten har fått lika mycket pengar som den tidigare får invånarna i vårt län inte tillgång till sjukvårdsrådgivning i samma omfattning som tidigare.

Det är inte en god användning av skattebetalarnas pengar.

När kommer vår egen regi att leverera samma kvalitet som den tidigare utföraren? När går det att komma fram till sjukvårdsrådgivningen igen? Det är dags att någon från den rödgröna regionledningen svarar på den frågan.

 
 

Debatt

Insändare