Logga in

Veganpropaganda förstör för både djur och natur

De svenska mjölkkorna och våra andra betande djur ger oss öppna landskap, säker, nyttig mat utan antibiotika och utan smittor, välmående djur med världens bästa djurskydd, GMO-frihet, med mera.

Betande djur är bland det bästa vi har! Artrikedomen på mulbetade marker är svårslagen, att markerna dess­utom binder kol på ett effektivt sätt ger dubbel miljömässig vinst.

Den dag veganer och djurrättsaktivister inser att när deras ambition att slå ut den svenska animalieproduktionen blir verklighet, så kommer svensken att konsumera importerad mat som producerats under betydligt sämre djurskyddsbetingelser, bland annat med svanskuperade grisar, kor som aldrig får beta, fjäderfä i trånga burar med klippta näbbar. Även antibiotikaresistensen kommer rusa i höjden, och hormontillskott är vanligt utomlands, GMO blir vardag och våra vackra hagmarker växer igen och en extremt artrik kulturskatt försvinner.

Ät svensk mat av alla slag, njut och ha gott samvete över att svenska djur har det bra!