Logga in
Logga ut

Vart tog abborrarna vägen?

Debatt. Har du försökt fiska abborre, utan att få någon? Förr var det den vanligaste fiskarten när man metade med mask från brygga.

Men nu hotas den av skarven.

Den skarvart som tidigare förekom sporadiskt i Östersjön var storskarv, som nu närmast häckar i norra Norge. I dag finns det en ny skarvart i Öster­sjön, mellanskarv, som ökar exponentiellt.

Uppskattningsvis finns det drygt 250 000 av dessa här i Sverige och drygt 600 000 i hela Östersjön. Normalt kläcks det fyra–sex ungar i varje bo och varje individ behöver cirka 500 gram fisk per dag.

Det betyder att de tillsammans konsumerar cirka 125 ton fisk per dag på svenskt vatten innan häckningen. Efter kläckningen dubblas denna siffra, eftersom två ungar vanligen överlever.

Mellanskarvarna har en förkärlek till abborre som byte. Det är den art de äter, om den finns. Abborrarna försvinner alltså först där skarvarna uppträder. Och därmed försvinner den viktiga predator i näringskedjan som reglerar antalet spigg i kantzonerna där abborrarna leker.

I dag ser vi i Stockholms skärgård kanske 50 gånger så mycket spigg jämfört med för 20 år sedan. Spiggarna äter i sin tur upp det zooplankton som abborrynglen är beroende av i yngelstadiet, vilket förvärrar situationen för abborrarna.

Enligt Ulf Bergström, forskare vid SLU Aqua, tar mellanskarvarna cirka 3,5 gånger så mycket abborre som fritids- och yrkesfisket tillsammans. Sannolikt passeras då en kritisk gräns för det fisketryck som abborrarna tål.

När antalet spiggar har exploderat har det även medfört att trycket på Östersjöns zooplankton har ökat så att dessa inte längre kan reglera mängden algplankton. Där­ibland ”giftalger”, vilket kan ha bidragit till algblomningen varje sommar.

Cyanobakterier och grönalger gynnas sannolikt även av all den gödning som skarvarna bidrar med. Dagligen tillför mellanskarvarna i och runt Östersjön ungefär 300 ton orenat träck.

Vilket är många gånger mer än vad fritidsbåttrafiken gjorde innan förbudet mot tömning av svartvatten i Öster­sjön infördes. Det är att svälja mygg och sila kameler.

I Kalmar Sund, där mellanskarvarna först återfanns, råder det i dag förbud mot att fiska abborre eftersom den är närmast utrotad.

En annan art som plötsligt är hotad är ålen. Men det är ju en naturlig följd av att man har låtit dessa så kallade ”ålakråkor”, som de kallas i folkmun, grassera fritt.

Skarvarnas utbredning håller på att utvecklas till en eko­logisk katastrof, skapad av människan. Därför föreslår Landsbygdspartiet oberoende att vi snarast ska försöka återställa det människan förstört.

Detta genom en lokalt förankrad, adaptiv förvaltning av skarvbestånden. Samt genom att stödutsätta abborre för att beta av bland spiggarna.

 
 

Debatt

Insändare