Logga in
Logga ut

”Varför har så lite hänt?”

Debatt. Ett vaccinationsprogram mot influensa och lung­inflammation skulle kunna minska kostnaderna för Region ­Uppsala. Det skriver Christoph Varenhorst på Pfizer Sverige.

För snart två år sedan föreslog Folkhälsomyndigheten att vaccin mot bland annat influensa och pneumokocker (lunginflammation) ska ingå i ett första nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper.

Sedan dess har förslaget legat på regeringens bord i väntan på beslut. För Region Uppsala skulle förslaget minska behovet av sjukhusvård och sjukskrivningar.

Bara inom slutenvården i landstinget Region Uppsala kostar behandling av lunginflammation drygt 65 miljoner kronor per år. Landstinget ligger också under rikssnittet och långt under Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer när det gäller influensavaccinering av riskgrupper.

I regeringsförklaringen 2014 utlovade regeringen insatser för att förbättra folkhälsan. Mandatperioden lider nu mot sitt slut, och vi bör fråga oss varför så lite har hänt?

Årligen dör hundratals, ibland tusentals, personer i Sverige direkt eller indirekt på grund av influensa och pneumokockinfektion.

Pneumokocksjukdom kan inte bara vara förödande för den enskilda patienten, utan innebär även en avsevärd börda för sjukvården och samhället. Idag kostar behandling av lunginflammation inom slutenvården i Region Uppsala, drygt 65 miljoner per år.

Skulle öppenvårdsbesök och kostnader för sjukförsäkringen räknas in är kostnaden betydligt högre.

Enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar vore det därför kostnadseffektivt att införa ett särskilt program för pneumokockvaccination för riskgrupper, det vill säga barn och vuxna med kroniska underliggande sjukdomar.

Det skulle kunna minska vårdbehovet avsevärt.

I väntan på ett beslut av regeringen följer endast vissa landsting och kommuner Folkhälsomyndighetens icke-bindande rekommendation att vaccinera. Vilket resulterar i en ojämlik vård.

Faktum är att täckningsgraden för influensavaccination idag ligger strax under 50 procent i riket, och i Region Uppsala på 43 procent. Man når alltså inte upp till Världshälsoorganisationens målsättning om 75 procent vaccinerade.

Detta kan jämföras med det nationella barnvaccinationsprogrammet där täckningsgraden i riket är cirka 97 procent.

Ett införande av ett nationellt vaccinationsprogram för influensa och lunginflammation skulle innebära både bättre hälsa för många människor och minskade vårdkostnader.

 
 

Debatt

Insändare