Logga in
Logga ut

Uppsala – inte så äldrevänlig stad

Uppsala är nu medlem i WHO:s nätverk Äldrevänliga städer. Syftet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

I en äldrevänlig och därmed också en människovänlig stad förtätar man inte bebyggelsen, som i Eriksberg. Så att det blir ännu mer asfalt, tegel och betong!

I en äldrevänlig stad gör man inte avståndet mellan hållplatserna längre, vilket skedde vid den senaste omläggningen av bussturerna.

I en äldrevänlig stad finns det plats för bilar och p-platser. Det är inte alla äldre som kan cykla, utan måste använda egen bil eller taxi för att kunna delta i samhällslivet.

Till sist: För att bli en äldre­vänlig stad borde närsjukvården byggas ut och bli kommunens angelägenhet. De stora sjukhusen ska staten ta ansvar för!

 
 

Debatt

Insändare