Logga in
Logga ut

”Ta vara på all kompetens”

Debatt. Sju av tio företag har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt ökar antalet utrikes födda akademiker med enkla jobb.

I Uppsala län fanns 2016 runt 1 700 utrikes födda akademiker som arbetade i yrken under sin utbildningsnivå. Av dessa arbetade 1 410 i yrken som kräver gymnasiekompetens medan 313 arbetade i så kallade enkla jobb.

Samtidigt visar färska siffror från Svenskt Näringsliv att 72 procent av företagen har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Felmatchningen på arbetsmarknaden innebär ett slöseri för individen, arbetsgivaren och samhällsekonomin.

Enligt beräkningar som Jusek låtit göra skulle statskassan stärkas med drygt 10 miljarder per år om de enkla jobb som i dag utförs av invandrade akademiker utfördes av personer med förgymnasial utbildning. Det samtidigt som akademikerna hade kvalificerade jobb i samma utsträckning som inrikes födda akademiker.

För att utrikes födda akademiker ska närma sig den kvalificerade arbetsmarknaden vid sidan av ett enklare jobb efterlyser Jusek:

Tillgång till Arbetsförmedlingens insatser även för felmatchade anställda.

Tillgång till utbildning på distans och deltid. Det ökar möjligheten att närma sig den kvalificerade arbetsmarknaden vid sidan av ett jobb.

Tillgång till professionella nätverk. När fler aktörer i civilsamhället bidrar till arenor för professionellt nätverkande ökar chanserna till rekrytering.

Hur etableringen av nyanlända och tidigare anlända i Uppsala län och resten av Sverige hanteras nu kommer att påverka svensk arbetsmarknad och samhällsekonomi under lång tid framöver.

Det enklaste och snabbaste sättet att lösa kompetensbristen är att ta tillvara på den kompetens som redan finns i landet.

 
 

Debatt

Insändare