Logga in
Logga ut

Stärk skyddet för blåljuspersonal

Debatt. Ambulanspersonal, polis och brandmän räddar liv. Vi kan aldrig acceptera våld som riktar sig mot utryckningspersonal. Det skriver moderaterna Marta Obminska och Daniel Enholm.

Alltför ofta hör vi om ambulanspersonal, polis och brandmän som inte kan utföra sitt arbete – nämligen att rädda människor i fara – på grund av hot och våld. Det förekommer rapporter om stenkastning, våld mot blåljuspersonal samt brinnande bilar och containrar. Tidigare har vi sett den här problematiken i Gottsunda och nu senast i Stenhagen – en djupt olycklig utveckling.

Vi moderater besöker räddningstjänsten i Sverige och diskuterar arbetssituationen med medarbetarna. Vi behöver den återkopplingen för att kunna fatta bra beslut för att skapa goda förutsättningar för räddningstjänsten.

För att klara denna utmaning behöver fler människor känna att det finns hopp för framtiden, att de själva kan påverka sitt liv i en positiv riktning och att det är möjligt att försörja sig själv. Vägen ut ur utanförskap bygger på fler vägar till jobb, en bättre skola och stärkta möjligheter att komma till sin rätt.

Det är beklagligt att regeringen försvårar för företagande och jobbskapande genom att öka kostnaderna för att anställa. Under regeringens två första år kommer arbetsgivaravgiften för unga ha tredubblats. Moderaterna vill i stället sänka för den dem under 21 år för att fler ska få sitt första jobb. Utöver detta har regeringen också valt att försämra de ekonomiska förutsättningarna för rot- och rut-tjänster. Regeringens reformer försvårar framför allt för unga i utanförskap att ta sig ur det.

Förutom bättre förutsättningar att ta sig ur utanförskap är en rad andra reformer nödvändiga. Alliansen är överens om att det behövs 2 000 fler poliser till år 2020.

Ibland riktas skadegörelse direkt mot polisbilar och andra utryckningsfordon. När angreppen görs mot viktiga samhällsfunktioner måste det ses som en försvårande omständighet när straffet bestäms. Straffen för våld mot tjänsteman återspeglar inte allvaret i brottsligheten.

Den som hindrar blåljuspersonal från att fullfölja sina viktiga uppgifter skadar hela samhället. Därför bör våld mot tjänsteman vara ett eget brott där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.

Ambulanspersonal, polis och brandmän räddar liv. De förtjänar allt stöd från politiken och övriga samhället. Vi kan aldrig acceptera våld som riktar sig mot polis eller annan utryckningspersonal som varje dag arbetar för att rädda liv och göra vårt land tryggare. Blåljuspersonal ska kunna känna trygghet när de utför sitt arbete.

 
 

Debatt

Insändare