Logga in
Logga ut

”Skolan är vägen in i samhället”

Debatt. Den bästa vägen för unga in i det svenska samhället är ­skolan. För att ge nyanlända elever samma chanser behöver ­skolplikten ses över. Det skriver Marta Obminska (M).

Nyligen gjorde Alliansens partiledare ett besök på Engelska Skolan i Uppsala. En skola som även jag har besökt. Skolan har elever med olika bakgrunder samt tydligt fokus på kunskap och god lärmiljö. Under besöket på skolan kom partiledarna med ett antal viktiga besked om Alliansens skolpolitik.

Sverige ska konkurrera med kunskap, men när vi jämför oss med andra länder är Sverige genomsnittligt. Det finns skolor i dag där mer än hälften av eleverna inte når gymnasiebehörighet. Det duger inte.

Skolan är den bästa och snabbaste vägen in i det svenska samhället för unga. För att ge nyanlända elever rätt till kunskap och samma chans att nå målen behöver skolplikten för dessa elever ses över och förlängas.

Nyanlända som kommer till Sverige i mellanstadie- och högstadieåldern får generellt sett en alltför kort tid i skolan och hinner därmed kanske inte nå kunskapsmålen i grundskolan. Rektorerna bör därför kunna få långtgående befogenheter för att prioritera om i timplanen för nyanlända elever, så att målen i första hand nås i de viktigaste basämnena.

Essentiellt för att skapa en bättre skola är kompetenta och engagerade lärare och speciallärare. Därför bör karriärtjänstsystemet fortsätta byggas ut och satsningen på fler förstelärare i utanförskapsområden ut­ökas, så att fler av de skickligaste lärarna söker sig till de skolor som har störst utmaningar.

Elever i Sverige går uppemot ett år kortare i skolan, sett till undervisningstid, i förhållande till jämförbara länder. Mer tid i skolan behövs för att fler ska lära sig mer. Behov av mer undervisning finns inom fler områden.

I ett första skede bör matematikundervisningen prioriteras. Undervisningstiden i matematik bör utökas med en timme i veckan i högstadiet.

Allianspartierna satsar därför nationellt sammanlagt minst 212 miljoner kronor år 2018, 352 miljoner kronor år 2019, 540 miljoner kronor år 2020 och 548 miljoner kronor år 2021 på karriärtjänster, inklusive en särskild förstärkning i utanförskapsområden.

Det är väsentligt att alla elever ska få möjlighet att klara kunskapsmålen och nå sin fulla potential. Skolan är viktig för en likvärdig start i livet. Fullständig skolgång och avslutade gymnasiestudier är avgörande för att komma ut i arbetslivet.

Vi behöver en skola som ger människor förutsättningar längre fram i livet. Att få ett jobb och stå på egna ben. Detta bidrar Alliansen till med våra nya besked i skolfrågan.

 
 

Debatt

Insändare