Logga in
Logga ut

Satsa på personalen, sälj inte ut Akademiska

Debatt. Enbart mer resurser kommer inte att lösa vårdens problemmen det är en förutsättning för att lyckas. Det skriver Börje Wennberg (S)och Vivianne Macdisi (S).

Under lång tid satsades det för lite på sjukvården. Istället var det privatiseringar som skulle lösa vårdens problem.

När befolkningen blir allt äldre med större behov av trygg vård behöver vi se till att skattepengarna används klokt. De kommande åren måste vi prioritera satsningar på mer personal och bättre arbetsmiljö framför skattesänkningar och privatiseringar.

Den komplexa verkligheten i svensk sjukvård syns inte minst på Akademiska sjukhuset. Där har vi å ena sidan specialistvård i världsklass och den lägsta personalomsättningen av sjuksköterskor bland landets universitetssjukhus, men å andra sidan också för långa köer, personalbrist och ökande kostnader.

Enbart mer resurser kommer inte att lösa vårdens problem men det är en förutsättning för att lyckas. Vi måste också arbeta smartare och effektivare med skattebetalarnas pengar med fler sjuksköterskor och färre byråkrater per skattekrona.

Sjukvårdspersonalen är Akademiska sjukhusets viktigaste resurs för att kunna förse oss med en trygg och tillgänglig vård.

När det råder brist på undersköterskor, sjuksköterskor och läkare ökar väntetiderna och arbetsmiljön blir allt mer pressad. Det blir svårt att rekrytera och behålla personal på grund av just personalbristen och istället anlitas dyr hyrpersonal. Det är en spiral som behöver brytas.

Akademiska sjukhuset måste bli oberoende av hyrpersonalen. Pengarna som går till dyr hyrpersonal behöver istället läggas på att förbättra arbetsvillkoren för fast anställda. På så vis kan vi anställa fler sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, få bättre kontinuitet i vården och minska köerna.

En viktig del för att lyckas är att låta proffsen inom sjukvården vara proffs. Det behövs personal som avlastar läkare och sjuksköterskor från administration och enklare uppgifter som inte är vård.

Teknisk utveckling och innovationer möjliggör effektivare och säkrare sjukvård. Akademiska sjukhuset ska vara ledande också på den fronten.

Privatiseringar av Akademiska sjukhuset måste stoppas. När vården säljs ut blir den splittrad och många organisatoriska problem uppstår. Uppsalaborna går miste om fördelar med att ha flera olika spetskompetenser under ett och samma tak. Därför säger vi nej till Moderaternas dyra privatiseringspolitik.

Akademiska sjukhuset ska vara världsledande inom specialistvård och forskning, och köerna till vården måste kortas.

Inget av Akademiska sjukhusets problem löses genom skattesänkningar och privatiseringar. Vi vill istället satsa på att anställa mer sjukvårdspersonal genom bättre arbetsvillkor.

 
 

Debatt

Insändare