Logga in
Logga ut

”Region Uppsala är näst sämst”

Det är oacceptabelt att unga som mår dåligt inte får hjälp tillräckligt snabbt. Det skriver Vic Guedira (KD).

Region Uppsala är idag det näst sämsta landstinget i Sverige på att uppnå måluppfyllelsen att utsatta ungdomar ska få en första kontakt med psykiatrin inom 30 dagar.

Att endast 37 procent av alla barn och ungdomar som blir accepterade av BUP:s remissbedömningsgrupp får ett första besök inom 30 dagar är oacceptabelt.

I mitt yrke som högstadielärare träffar jag ibland ungdomar som är mycket olyckliga. Så pass olyckliga att de emellanåt använder köksknivar, saxar och andra vassa föremål för att skada sig själva.

Enkäter som genomförts på svenska högstadieskolor visar att förekomsten av självskadebeteende är hög både hos flickor och pojkar. Drygt 35 procent av alla skolungdomar mellan 14 och 17 år uppger att de har genomfört en självskadehandling det senaste året.*

Elevhälsan i länet får idag ofta själva utföra basutredningar för att utsatta ungdomar ska kunna remitteras till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Detta trots att elevhälsans huvuduppgift är att vara hälsofrämjande och förebyggande.

Alla vuxna på skolan har givetvis ett ansvar att identifiera och hjälpa utsatta barn och ungdomar. För att skolpersonal, och framförallt pedagoger, ska kunna hjälpa ungdomar med självskadebeteende krävs det också att dessa erbjuds gedigen fortbildning på området.

När Alliansen styrde Region Uppsala 2014 fick i snitt 95 procent av alla barn och ungdomar som sökte vård ett första besök på BUP inom 30 dagar. Till och med i juli 2014, då bemanningen är som mest ansträngd, fick alla barn och ungdomar som blivit remitterade till BUP ett första besök inom 30 dagar.

Det här kan jämföras med hur det såg ut i vänsterstyrda Region Uppsala juli 2017 då endast 19 procent fick hjälp inom samma tid.

Vi kristdemokrater accepterar inte att det nuvarande styret missköter sig på område efter område. Vi vill förstatliga specialistvården, återinföra kömiljarden som bevisligen fungerade samt bygga ut primärvården med ett ökat tillgänglighetsuppdrag och ökade öppettider.

* Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende hos barn och ungdomar (2015), SBU

 
 

Debatt

Insändare