Logga in
Logga ut

”Missa inte historisk chans”

Valdebatt. Nu måste Uppsala göra allt för att realisera möjligheten till spårtrafik. Det skriver Jonas Segersam (KD).

Äntligen är beslutet klart! Om avtal mellan Uppsala och staten om fyrspår, spårvagn och bostadsbyggande. Nu måste Uppsala göra allt för att beslut om fyrspår mellan Uppsala och Stockholm verkligen fattas i riksdagen i vår.

Dessutom måste vi se till att realisera den unika möjligheten att få spårtrafik inom Uppsala stad med statlig medfinansiering.

Kristdemokraterna har länge drivit på för spårvagn. 2010 tog vi initiativ till medlemskapet i föreningen Sveriges Spårvagnsstäder, och inför valet 2014 var vår viktigaste fråga inom stadsbyggnadsområdet två nya spårvägslinjer mellan Gottsunda, Gränby och en ny pendeltågsstation söder om Bergsbrunna.

Vi har varit väldigt kritiska till processen runt avtalet om fyrspår – det är uppenbart att Marlene Burwick (S) och vänstergruppledarna alla mentalt har packat ihop inför valet, och inte förmått leda till bred enighet och samling runt ett så viktigt beslut.

Tyvärr är tongångarna också inom Alliansen tvehågsna. Centerpartiet röstade nej till avtalet (främst kritiska mot bostadsbyggande), Liberalerna förvirrade hela behandlingen med att kräva en ensidig justering i ett redan underskrivet avtal, och Moderaterna var noga med att efteråt framhålla att delen om spårvagn inte är bindande för Uppsala kommun.

Och nej, det är den inte. Men om Uppsala nu skulle missa chansen att för runt 650 miljoner kronor av en investering på cirka fyra miljarder kronor få spårvagn mellan Centrum–Gottsunda och Bergsbrunna (nya pendeltågsstationen), eller 150 miljoner kronor av två miljarder kronor för sträckan Gottsunda–Bergsbrunna, ja då har vi gått miste om en historisk möjlighet till statlig investering i infrastruktur i Uppsala.

Jag har länge påtalat vikten av att vi i Uppsala måste se till att staten investerar i infrastruktur också i vår stad. Annars kommer det att gå för oss som för Skara eller Eksjö som hamnade bredvid de nya stambanorna på 1800-talet.

I dag investeras i spårvagn i Stockholm, Lund, Odense, Århus och Bergen. Nu är det tid att investeringar i spårtrafik även görs i Uppsala stad.

Vi kristdemokrater kommer fortsätta att driva kommunen och staten framför oss i syfte att få spårvagn till Uppsala och ett gott underlag för en ny pendeltågsstation söder om Bergsbrunna.

 
 

Debatt

Insändare