Logga in
Logga ut

"Lägg ner Arbetsförmedlingen"

Debatt. Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Det finns lediga jobb. Detta till trots befinner sig närmare en miljon människor i utanförskap. Det skriver Marta Obminska (M).

Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i riket med 5,9 procent (dec 2016). Arbetslösheten fortsätter minska bland inrikes födda och ökar bland utrikes födda. En stor andel av de arbetssökande har mycket svårt att hitta ett arbete, samtidigt som arbetsgivarna har stora rekryteringsproblem.

När arbetsgivarna inte kan få tag på passande arbetskraft hålls sysselsättningen tillbaka. Matchning av arbetskraft mot lediga jobb är oerhört viktig för att minska dagens utanförskap. Matchningen kan dock vara svår på grund av glappet mellan kompetens och lediga jobb. Detta till trots vilar ett stort ansvar på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har länge uppvisat alltför bristfälliga resultat, trots att man har haft lång tid på sig att komma till rätta med problemen. Rekryteringstiderna för dem som redan är etablerade på arbetsmarknaden måste kortas och omställningen bli bättre.

Vi måste bli bättre på att ta tillvara människors kompetens och ge bättre stöd till dem som behöver. Lägg ner Arbetsförmedlingen. Det offentliga uppdraget behöver renodlas och inriktas på att matcha arbetssökande till arbete och öka anställningsbarheten.

Det behövs en mindre och vassare statlig aktör, som fungerar som ett jobbcenter men behåller myndighetsutövningen, gör bedömningar av de arbetssökandes behov samt upphandlar och följer upp ett begränsat antal etablerade matchningsaktörer som redan nått goda resultat.

Med ett begränsat antal matchningsaktörer säkerställs att de arbetsmarknadspolitiska insatserna är av hög kvalitet. Att lägga ner Arbetsförmedlingen är vägen mot att ge de arbetssökande det stöd som de behöver och vägen mot en bättre fungerande arbetsmarknad.

 
 

Debatt

Insändare