Logga in
Logga ut

”Krävs kompromisslöskamp mot brottsligheten”

Debatt. Att Uppsalaborna känner sig otrygga kan vi aldrig acceptera. Det skriver Erik Pelling (S) och manar till kraftsamling.

Vi ska aldrig acceptera att otrygghet blir vardag i Uppsala. Vår kommun ska bli tryggare genom kompromisslös kamp mot brottsligheten. Uppsalas gator och torg ska vara trygga och rena.

Det går bra för Uppsala på flera sätt. Våra företag växer och nya etableras, bostadsbristen minskar tack vare den höga byggtakten och fler Uppsalabor får ett jobb att gå till.

Underskott har vänts till överskott, kommunens ekonomi står i dag dramatiskt mycket starkare än vad den gjorde för bara några år sedan.

Vid sidan av denna positiva utveckling har dock tryggheten i vår kommun, precis som i andra delar av landet, minskat under en längre tid. Den organiserade kriminaliteten har vuxit sig starkare och dess verkan har blivit allt tydligare.

Det är en utveckling som vi inte ska acceptera. Det kommer att krävas kompromisslös kamp mot brottsligheten men gängen kommer att förlora den här kampen.

Människors säkerhet är avgörande för att vårt samhälle ska hålla ihop. I Uppsala har vi tagit medborgarnas otrygghet på allvar och vidtagit en rad åtgärder. Vi har anlitat ordningsvakter för att patrullera i centrala Uppsala och har tillsammans med polisen inrättat Sveriges största område där ordningsvakterna får verka.

Vid Resecentrum har vi installerat trygghetskameror för att förhindra brott och underlätta polisens arbete. Vår socialtjänst arbetar tätt ihop med polisen, både strategiskt och operativt, för att bekämpa och förebygga kriminalitet.

Mer kommer att behövas för att vi ska knäcka kriminaliteten och otryggheten. Regeringen gör nu den största satsningen på polisen under 2000-talet och vi stärker samtidigt vårt lokala trygghetsarbete i kommunen.

Vi i den rödgröna majoriteten har nu presenterat en handlingsplan för Gottsunda-Valsätra med 87 konkreta åtgärder för att vända utvecklingen i området.

Det handlar både om hårdare tag mot kriminaliteten men också politik som går på djupet med problemen. Tillsammans kommer vi att slå till mot de kriminellas ekonomi. Bilar ska beslagtas, handel med svarta hyreskontrakt ska stoppas och fler övervakningskameror ska sättas upp.

Kommunen ska öka sin myndighetstillsyn för att förhindra att gängen använder företag för sin kriminella verksamhet. Arbetet kommer att utvärderas löpande, vi planerar att vidta flera åtgärder på andra brottsutsatta områden också.

Vi har skickat ut en trygghetsenkät till 8 000 hushåll i Uppsala. I den ställer vi frågor om både det egna bostadsområdet och centrala Uppsala. Vi ska kartlägga problemen och därefter sätta in åtgärder för att öka tryggheten i hela vår kommun.

När du går genom stan, promenerar hem eller tar bussen ska du kunna känna dig säker. Uppsalas gator och torg ska vara trygga och rena.

Hela samhället behöver kraftsamla mot de samhällsproblem vi har i dag. Vi i kommunen, polisen, andra myndigheter, föreningar och enskilda personer. Otryggheten och kriminaliteten ska bekämpas. Om vi håller ihop är förändring möjlig.

 
 

Debatt

Insändare