Logga in
Logga ut

”Klimatpolitiken ärden stora valfrågan”

Valdebatt. Valåret 2018 är ett klimatval, skriver riksdagsledamot Niclas Malmberg (MP). Och valet står mellan att avveckla eller att utveckla klimatpolitiken.

Utveckling eller avveckling av klimatpolitiken är den stora vattendelaren i valet 2018. Inte ens en så självklar sak som flygskatt, principen att alla transportslag ska vara med och betala sina miljökostnader, råder det politisk enighet om.

Enligt Centerpartiet blir flygskatten det första som ryker om allianspartierna bildar regering efter valet 2018.

Andra viktiga delar av den rödgröna regeringens klimat­politik som skulle plockas bort vid ett regeringsskifte är de investeringsstöd som riktas till såväl kommuner som industrin för åtgärder som minskar utsläppen.

Och hur blir det med utsläppsrätterna? Sveriges överskott av utsläppsrätter makuleras nu, i stället för att säljas, som alliansregeringen valde att göra. Med resultatet att ansträngningar för att minska utsläppen i Sverige blev till utsläpp i andra delar av Europa.

En sektor som hamnat allt mer i fokus är finansmarknaderna. Allt fler aktörer väljer att dra sig ur investeringar i företag som baserar sin verksamhet på fossil energi. Det är dags att ta steget fullt ut, reglera de finansiella marknaderna så att de stödjer en övergång till 100 procent förnybar energi.

Miljöpartiet menar att AP-fonderna ska fasa ut alla investeringar i fossil energi. Hur ställer sig Centerpartiet och övriga allianspartier till det?

Sverige har tagit på sig en ledarroll i det globala klimatarbetet, genom att bland annat vara det land som per capita bidrar mest till finansieringen av FN:s gröna fond. Sverige bidrar därmed till att skapa hopp i omvärlden. Men det är nu dags att Sverige flyttar fram positionerna ytterligare genom att arbeta mot all nyexploatering och utvinning av olja, kol och fossilgas.

Varje ny kolatom som plockas upp ur jordskorpan riskerar att i slutänden hamna som koldioxid i atmo­sfären. Kolatomerna måste därför stanna i marken. Politik måste baseras på natur­vetenskapliga fakta.

Men är en alliansregerings företrädare beredda att ta fighten med representanter för länder och bolag som har kortsiktiga ekonomiska intressen i fossil energi?

Politiken måste skapa förutsättningar för klimatsmarta, hållbara val. Miljöpartiet driver därför på för en politik för minskad konsumtion genom beskattning av råvaror, växlad mot sänkt skatt på reparationer, uthyrning, återanvändning och delande.

Vi föreslår också att hållbarhetskrav ska införas på produkter och att planerat åldrande av produkter ska förbjudas.

Klimatförändringarnas konsekvenser är den största utmaning som världen står inför. På bara några decennier har den globala medeltemperaturen stigit kraftigt. Enorma insatser kommer att behövas för att vända utvecklingen och nå de mål som världens länder kommit överens om i Parisavtalet.

Klimatutmaningen ger oss samtidigt en möjlighet att tillsammans forma ett bättre och mer jämlikt och demokratiskt samhälle, med hållbar livsstil, nya gröna jobb, näringar och teknik. Valåret 2018 är ett klimatval, där valet står mellan att avveckla eller att utveckla klimatpolitiken!

 
 

Debatt

Insändare