Logga in
Logga ut

”Gör verklighet av vallöftet”

Debatt. Järnvägssträckan Uppsala–Stockholm är en av Sveriges mest belastade och behovet av ökad kapacitet är stort. Marta Obminska (M) uppmanar Socialdemokraterna att hålla vallöftet om fyrspår.

Uppsala och Knivsta befinner sig i Sveriges pendlingstätaste tågsträcka. Sammanlagt pendlar över 40 000 människor dagligen mellan Uppsala och Stockholm. Drygt hälften av dessa resor sker på Ostkustbanan mellan orter som Uppsala, Knivsta och Stockholm.

Järnvägssträckan Uppsala–Stockholm är en av Sveriges mest belastade sträckor och behovet av ökad kapacitet är stort. Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm (Skavstaby) behöver trafikeras med fyra spår i stället för som i dag endast med dubbelspår. Det skulle förenkla vardagspusslet för många av våra invånare om resorna gick snabbare och punktligheten ökade.

I området Uppsala-Stockholm bor närmare en tredjedel av Sveriges befolkning. Här skapas 40 procent av Sveriges BNP och hälften av skatte­intäkterna. Befolkningen förväntas öka med cirka en miljon invånare till år 2050. Den större delen av denna ökning förväntas ske i Stockholms och Uppsala län. Enbart Uppsala kommun beräknas få en befolkning på ungefär 350 000 invånare.

Kapacitetsskillnaden mellan dubbelspår och fyra spår är väsentlig, särskilt med blandad trafik och många stationer. Med fyra spår kan långsamma tåg och tåg som stannar vid många stationer köra på det ena spårparet och de snabbgående tågen på det andra.

Uppsala och Stockholms handelskammare presenterade nyligen en framtidsvision som visar att en utbyggnad av fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Uppsala och Stockholm skulle kunna ge 100 000 nya bostäder. Detta skulle vara en mycket bra förstärkning för Uppsalaregionen.

Järnvägen Uppsala−Stockholm passerar genom Bergsbrunna. Om staten investerar i Ostkustbanan så möjliggör det sannolikt en station i Bergsbrunna (Uppsala södra). En sådan station skulle ge en kraftigt förbättrad tillgänglighet och skapa förutsättningar för både bostäder och verksamheter. Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm skulle även verka gynnsamt på utvecklingen i Alsike/Knivsta kommun.

Uppsala län växer så det knakar och då måste infrastrukturen följa med i den utvecklingen. Våra invånare ska kunna resa och arbetspendla snabbare och smidigare mellan Uppsala och Stockholm.

Det ska snart fattas beslut om en nationell infrastrukturplan för åren 2018–2029. I valrörelsen gav Socialdemokraterna vallöftet att utbyggnaden till fyra spår på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm ska vara igång år 2025. Låt det bli verklighet!

 
 

Debatt

Insändare