Logga in
Logga ut

”Går inte att spara sig till mer vård”

Debatt. Det krävs rejäla tag för att förbättra vården. Det skriver regionråd Neil Ormerod (V).

Vårdköerna växer. Personalen går på knäna. Många vill lämna och arbetsmiljön blir sämre för de som blir kvar.

Så är resultatet av den politik för splittring och privatisering i vården som Alliansen införde. En politik som dagens styre i Region Uppsala (S och Mp) har gjort alldeles för lite för att bryta.

Det krävs rejäla tag för att förbättra situationen. Med rättvisa och jämställda löner kan vi behålla och rekrytera personal. Därför vill vi i vänsterpartiet höja lönerna i kvinnodominerade vårdyrken och avsätter 50 miljoner extra till det, utöver de 20 som redan finns föreslaget.

Alla ska kunna få en reell löneutveckling, och ny kompetens ska synas i lönekuvertet.

Arbetsbelastningen är också för hög, arbetstiderna tillåter för lite återhämtning och det finns för få möjligheter att påverka. Då behövs det fler händer i vården.

Heltid ska vara en rättighet, men arbetet måste också tillåta att man orkar jobba heltid. Vi vill att försök inleds på ett par arbetsplatser med sex-timmars arbetsdag med bibehållen lön. Om utfallet visar positiva resultat vill vi gå vidare med fler arbetsplatser.

All personal ska ha rätt till regelbunden utbildning. Sjuksköterskor och undersköterskor som vill specialisera sig ska få utbildning med lön.

Det går att spara in en del med mindre hyrpersonal, men en vettig personalpolitik måste få kosta. Vi lägger därför ytterligare 191 miljoner för mer vård. 100 miljoner går direkt till Akademiska sjukhuset.

Pengarna för dessa satsningar kommer från en skattehöjning med 20 öre. Alltså 50 kronor mer i månaden för den som har en månadslön på 25 000 kronor.

Om vi vill se en förändring för det bättre måste vi satsa. Det går inte att spara sig till mer personal och mer vård.

 
 

Debatt

Insändare