Logga in
Logga ut

”Finns denna kompetens inom kommunen?”

Valdebatt. Svar på debattartikeln ”Uppsalas skolor ska tillhöra landets bästa” i Uppsalatidningen nr 6.

På tre år har resultaten i Uppsalas skolor rasat med nära 80 platser i SKL:s öppna jämförelser.

Det innebär att kunskapsstaden Uppsala har allvarliga och växande problem med att klara sitt kompensatoriska uppdrag och tillhandahålla en likvärdig skola för alla.

Mot denna bakgrund presenterade nyligen Chri­stopher Lagerqvist (M) ett antal förslag för att vända de negativa elevresultaten. Gedigna lärarsatsningar ses som en av de viktigaste åtgärderna.

Förslagen har flera förtjänster, men föranleder dock några frågor.

I artikeln beskrivs hur alla lärare ska få mer tid för utveckling av lektioner och olika undervisningsmoment. Det är mycket välkommet! En höjning av kvaliteten i skolan kräver att vi lärare kan förbereda vår undervisning väl. Med kommunens nuvarande löne­policy, där löneökningar görs avhängiga ökad undervisningsbörda, kommer förberedelsetiden i kläm.

Lagerqvist förespråkar att evidensbaserade undervisningsmetoder ska tillämpas i skolan på samma sätt som inom sjukvården. Innebär det att övriga skolutvecklingsprojekt, som inte vilar på samma grundliga vetenskapliga metoder, kommer att avbrytas för att frigöra mer tid?

IFAU genomför idag högkvalitativa utvärderingar av arbetsmarknadsområdet och utbildningsområdet. Är det liknande analyser som Moderaterna i Uppsala förespråkar för Upp­salas skolor, det vill säga att seriöst genomföra studier av vilka undervisnings­metoder som fungerar bättre än andra?

Finns verkligen denna kompetens inom kommunen idag eller behöver nya krafter komplettera dagens administrativa förhållningssätt?

 
 

Debatt

Insändare