Logga in

Falskspel om miljö och klimat

Replik på Karolin Joelssons svar om veganism, i nr 46.

Veganism är ett levnadssätt där man avstår från exploatering av djur. Så självklart Karolin J, är veganernas mål att slå ut den svenska animalieproduktionen. Dina jämförelser haltar rejält beträffande vattenkonsumtion, en högmjölkande ko dricker runt 100 liter/dag, andra djur betydligt mindre. Detta är i och för sig totalt irrelevant i vattenrika Sverige.

Din okunskap om mulbetade markers svårslagna artrikedom är skrämmande, med tanke på att du är masterstudent i Hållbar utveckling.

Men egentligen handlar det inte om mångfald eller klimat för veganer, detta är bara instrument för den viktiga frågan: Att döda djur och äta dem är fel, oavsett om de har haft ett fridfullt liv där de strosat i flock på stora naturbetesmarker. Det är det som är den springande punkten.