Logga in
Logga ut

”Ersätt dödsfällorna på Ärnavägen”

Debatt. De farliga vägbulorna på Ärnavägen måste bytas snarast. Det skriver Lars Hylander, närboende lantbrukare.

Förra sommaren byggde kommunen hemska farthinder på Ärnavägen med den välmenta avsikten att dämpa hastigheten. Hindren har absolut sänkt fartdårarnas hastighet.

I vissa fall till stillastående såsom en vars sportkärra fick båda framhjulen spräckta. Fartdårar får dock skylla sig själva.

Men när det inte går att ta sig över med långsamtgående lantbruksmaskiner är hindren fel utförda.

Nyligen gick en traktor med släp överstyr på grund av farthindret.

Den kanade utför slänten innan traktorn med den medvetslöse föraren stannade på åkern bredvid Ärnavägen och fick släpet över sig. Mirakulöst nog överlevde föraren.

Trafiksäkerheten på Ärnavägen har länge bekymrat såväl närboende som besökare till badplatsen vid Storvad, begravningsplatsen och Disagårdens friluftsmuseum.

Ett par decenniers propåer om att skilja oskyddade trafikanter från motorfordon har inte gett något resultat. Annat än en massa utredningar samt nu senast dessa dödsfällor i form av vägbulor.

På Dag Hammarskjölds väg har man farthinder som blir en grop i vägbanan om man kör för fort. Detta är mycket pedagogiskt eftersom de bara ”straffar” dem som köra för fort. ”Straff” i form av fartbulor slår även mot de laglydiga förarna.

Den ryckiga körningen vid vägbulan är även negativ för luftkvaliteten, ökar utsläppen av växthusgaser samt ökar bullret.

Det är ytterst viktigt att snarast bygga en GC-väg för att skilja oskyddade trafikanter från motorfordon på den smala och krokiga Ärnavägen innan ytterligare en olycka sker.

Samt att ersätta dödsfällorna så att vi som arbetar och bidrar till samhället kan fortsätta att utföra våra uppgifter.

 
 

Debatt

Insändare