Logga in
Logga ut

Cykelinfrastruktur för alla

Sedan valet 2014 har många satsningar gjorts på cykelinfrastrukturen i Uppsala. Men landsbygden har lämnats efter.

Socialdemokraterna och Miljö­partiet har nu styrt Uppsala sedan 2014, och har med Maria Gardfjell i spetsen byggt och renoverat cykel­banor i staden. Detta har varit välbehövligt och befogat.

Stadsbor har börjat cykla mer, och det har blivit tydliga förbättringar i cykelinfrastrukturen.

Men bor man inte i Uppsala så har förbättringarna uteblivit. Inget eller väldigt lite har förbättrats i kransorterna. Barnens skolvägar har inte förbättrats. Vägarna mellan kransorterna och staden har inte renoverats trots att Socialdemokraterna och Miljö­partiet styr även landsting och regering.

Inte ens vägen mellan Ulva och väg 272 har knutits ihop. Detta verkar dock väldigt svårt då inte heller alliansen lyckades med detta.

De styrande visar med all önskvärd tydlighet att vi ska sluta åka bil in till stan, genom att höja parkerings­avgifter och bygga bort parkeringsplatser. Rimligtvis borde man väl också bygga parkeringshus så de utifrån har möjlighet att ställa bilen någonstans.

Målet för de styrande är att vi ska cykla eller åka buss i stan istället för att åka bil. Bor man för långt från Uppsala för att cykla hela vägen så borde buss vara alternativet. Bussar tar dock inte med cyklar, så att utnyttja de fina cykelbanor landsbygdsbon varit med att bekosta blir därmed omöjligt.

Landsbygdspartiet vill ha en bredare satsning på miljövänliga alternativ.

Förenklade transporter med olika färdmedel. Tillåt resenärerna att ta med cykeln på bussen. Så kan den som reser enkelt ta sig fram inne i Uppsala likväl som där resan började.

Bygg och förbättra cykelbanorna från kransorterna till stan likväl som mellan dem. De bör vara stora nog så att man kan samsas med mopeder på dem. Med elcyklar ökar räckvidden att pendla och den möjligheten ska även de utanför staden ha i stället för att som nu i värsta fall tvingas ut på 2+1-vägar med vajerräcke.

Landsbygdspartiet oberoende kommer att kämpa för att alla ska kunna välja färdsätt oavsett var de bor. Det ska finnas möjlighet att välja cykel eller buss, fast den ska inte tvingas på folk. Uppsala kommun kan bättre.

 
 

Debatt

Insändare