Logga in

”Bygg ekohus i Uppsala”

Debatt. Låt Eriksberg bli ett pionjärområde för ekohus. Att bygga ekohus är kostnadseffektivt och bra för både människor och miljö. Det skriver Eriksbergsbon Charlotte Thérèse Björnström.

Ekohus är bra för både människor och miljö samt kostnadseffektiva att bygga. Redan priset är ett mycket starkt argument för att tänka om inom bostadsbranschens alla nivåer.

Det lär vara extremt svårt att argumentera för att det MÅSTE byggas hälsofarliga hus som är mycket dyrare.

Konventionella hus avger enorma mängder farliga kemikalier. Barn är extra känsliga och även små kemikaliemängder är hormonstörande och cancerframkallande.

Särskilt synergistiskt sett utifrån den sammanlagda mängd vi får i oss varje dag från olika håll. Hemmiljön borde vara tryggad och inte göras till en tickande kemikaliebomb som förstör hälsan.

Ekohus byggs kemikaliefritt och miljövänligt i material som inte kan mögla, vilket eliminerar risken för dyra framtida saneringar. Det är ytterligare en stor fördel med tanke på det usla skick lägenhetsbeståndet har idag.

I till exempel Eriksberg är många redan sjuka av bland annat mögel, radon och farliga oskärmade elledningar i sina hem. De befintliga husen borde rivas och ekohus borde byggas istället.

Materialet i ekohus reglerar värme/kyla och blir därigenom energibesparande. Även bergvärme/jordvärme kan adderas. Tanken är att det ska vara nollenergihus som alstrar energi.

Själva byggprocessen genererar heller inte miljöförstöring i form av stora mängder av byggdamm och det massiva buller som byggandet av betonghus orsakar.

Ska man bygga i 30–50 år på en plats är detta en mycket viktig hälsoaspekt. Ekohus medför ett varsamt byggande på alla sätt.

Hyrorna kan också hållas låga – inte bara genom att bygga i billigt och bra material – utan även genom att finansiera bygget via gröna obligationer som företag och privatpersoner kan investera i.

Hyresgäster som tar aktiv del i skötseln av husen håller hyrorna fortsatt låga. Låga hyror motverkar också segregering. I hus där grannarna gemensamt värnar om sitt närområde och lär känna varandra väl blir det automatiskt en trygg miljö.

Utanför husen kan det finnas växthus, takterrasser och koloniområden för odling av ekologiska grönsaker. Jordkällare/jordkylt skafferi kan användas för lagring. Lägger man till gemensamma elcyklar som ingår i hyran så bidrar man till en minskning av biltrafiken.

Ekohus är ett hållbart och ekonomiskt lönsamt byggande för framtiden. Varför bygga dyrt och hälsofarligt när det går att bygga billigt och bra? Det är dags att tänka om.

Vad finns det för skäl till att inte bygga alla nya hus i form av ekohus? Låt Eriksberg bli ett pionjärområde på den fronten – i Uppsala, Sverige och världen!