Logga in
Logga ut

Avgift som ger mer i plånboken

Nyligen var vi på ett föredrag med forskaren Kevin Anderson där han pratade om Uppsala kommuns klimatmål. Han är kritisk – målen är för lågt satta. Vi kan göra bättre och ser gärna mer kraftfulla tag!

Det finns ett förslag som kan fasa ut fossila bränslen och engagera privatpersoner i omställningen. Förslaget förespråkar en successivt stigande koldioxidavgift. Till skillnad från en skatt går intäkterna inte till staten utan till medborgarna via en månatlig utbetalning. När fossila bränslen stiger i pris blir förnybara energikällor mer konkurrenskraftiga vilket underlättar omställningen. Varje medborgare kompenseras ekonomiskt och belönas av att göra klimatsmarta val.

Studier har undersökt förslagets effekter på samhället och visat positiva resultat inom tillväxt, sysselsättning, hälsa och privatekonomi trots minskade koldioxidutsläpp. I Kanada har förslaget införts och givit goda resultat. Sverige bör ligga i framkant i utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Vad väntar vi på?

 
 

Debatt

Insändare