Logga in
Logga ut

”Arbetsmiljön måste upp på agendan”

Debatt. Kommunerna i länet och Region Uppsala måste bli mer attraktiva som arbetsgivare. Det skriver representanter för fackförbundet Jusek.

De som arbetar inom kommuner och landsting har ett viktigt samhällsuppdrag och arbetar hela tiden med medborgarnas bästa för ögonen. Men trots detta är rekryteringsproblemen rekordstora, främst när det gäller högutbildade.

Av Sveriges Kommuner och Landstings nyligen publicerade prognos framgår att drygt en halv miljon fler medarbetare krävs fram till 2026 för att klara den åldrande befolkningen och våra ökade krav på välfärden.

Vi har begärt ut ny statistik från Arbetsförmedlingen som illustrerar situationen i Uppsala län. Rekryteringsproblemen är väl kända, men statistiken visar att utvecklingen går fortare och ger mer märkbara konsekvenser än vad vi tidigare befarat.

2007 uppgav 33 procent av de offentliga arbetsgivarna i länet att de upplevt brist på arbetskraft vid rekryteringar. I Arbetsförmedlingens senaste prognos hade den andelen ökat till 65 procent, den högsta siffran på tio år.

Rekryteringsproblemen får konsekvenser. Uppemot hälften av de offentliga arbetsgivarna i länet som har haft svårt att rekrytera personal uppger att övrig personal har tvingats arbeta mer.

Detta har förstås en negativ påverkan på arbetsmiljön och försvårar det samhällsviktiga uppdraget.

Det effektivaste sättet att göra det mer attraktivt för akademiker att arbeta i kommuner och landsting är att förbättra arbetsmiljön. Särskilt för unga kvinnor, som jämfört med andra grupper och sektorer är mer engagerade i sina jobb och därmed viktiga stöttepelare på framtidens arbetsplatser.

Om Region Uppsala och kommunerna i länet ska kunna rekrytera rätt kompetens för att klara sina välfärdsuppdrag måste arbetsmiljöfrågorna högst upp på den politiska agendan.

 
 

Debatt

Insändare