Logga in
Logga ut

”Alliansen behöver ta in dessa fakta”

Debatt. Alliansen ställer högre krav på lärarna än på sin egen skolpolitik – när de vill att lärarna ska arbeta evidensbaserat. Det skriver Boel Vallgårda.

Alliansen ställer högre krav på lärarna än på sin egen skolpolitik. De anser att lärarna inte arbetar ”evidensbaserat”, att det inte är vetenskapligt styrkt att deras undervisningsmetoder är de rätta.

Christopher Lagerqvist (M) och Anna Manell (L) skrev i en motion till kommunfullmäktige att lärarnas ”progressiva och trendkänsliga” pedagogik bör ersättas med ett ”evidensbaserat arbetssätt”. Lärare som gör så ska belönas med ny titel och högre lön.

Men alliansen bör hellre sopa rent framför egen dörr. När de senast styrde i Uppsala, bytte de nämligen från en välgrundad resursfördelningsmodell till en som de själva satte ihop.

I fullmäktige motiverade Malin Sjöberg Högrell (L) modellbytet med att ”Uppsala fått mycket kritik från Skolinspektionen”. Hennes källa måste ha varit Skol­inspektionens citat av alliansens egen kritik av modellen. För tvärtom lyfter Skol­inspektionen Uppsalas tidigare modell som ett föredöme.

Lagerqvist och Manell skrev i sin motion att ”varje elev ska lyckas”, men blundar för att alliansens friskolereform gjort det svårare att ge alla barn denna chans.

Reformen har lett till kraftigt expanderande vinst­syftande skolor. I Uppsala har de gått från 0 grundskole­elever 2006 till 2 100 idag. Deras affärsidé är att locka de mer självgående och därmed mer lönsamma eleverna, med följd att en del kommunala skolor å andra sidan får ett orimligt beting.

Vid konkurrens om elever går förlorarskolor miste om den elevpeng som följer med varje elev, trots att kostnader kvarstår när klasserna inte kan fyllas. Elevsammansättning blir mer krävande, samtidigt som skolorna tvingades dra ner på stödresurserna.

Skillnaderna mellan skolornas resultat har nästan fördubblats sedan år 2000, enligt Skolverkets senaste rapport.

Lagerqvist och Manell framhöll att eleverna ska lyckas ”oavsett bakgrund”, men blundade för att forskning entydigt visar att skolvalet förstärkt segregationen och därmed försvårar för en del skolor.

Alliansen behöver ta in dessa fakta istället för att försvara den marknadsstyrda skolan med felaktiga påståenden om att den bryter segregationen. Ty även om några elever går mot strömmen är huvudtendensen att lika söker sig till lika och att skolan blir allt mer sorterad och segregerad.

Tror man på sin politik behöver man varken blunda för sanningen eller glida på den. Låt istället den egna politiken ta hänsyn till forskning och beprövad erfarenhet. Partierna bidrar med olika perspektiv. Det bidrar till bättre beslut, förutsatt att relevanta fakta beaktas. Låt oss satsa på det.

 
 

Debatt

Insändare