Logga in
Logga ut

”Vi har inte resurser att vara på plats”

Förra året halverades skjutningarna i Göteborg. Polisen arbetar där närmare invånarna i de oroliga stadsdelarna. Men regionpolismästare Carin Götblad tror inte att samma sak går att göra i Uppsala.

I augusti har flera mordförsök, ett mord och många bilbränder skett i Uppsala. Skjutningarna misstänks ha kopplingar till kriminella uppgörelser över marknadsandelar, skulder eller liknande och regionpolismästare Carin Götblad är mycket orolig över skjutningarna.

– Vi har så mycket olagliga vapen i omlopp. Förra året beslagtog vi ändå 85 skjutvapen i Uppsala, men skjutningarna fortsätter och vapnen flödar in i landet. Förut hade bara grovt kriminella skjutvapen, men nu har fler unga män vapen och de är väldigt impulsstyrda, säger Carin Götblad, regionpolischef i Uppsala.

Upptrappat våld

Men även polisens tillslag av narkotika och olagliga pengar kan skapa konflikter eftersom de kriminella kan hamna i en problematisk sits.

– Vår ambition är givetvis att gripa de kriminella i samband med de här tillslagen, men innan det sker kan våldet trappas upp en tid.

När det gäller bilbränderna berättar Carin Götblad att det ofta utförs av yngre män, ”småbröder” till äldre kriminella.

– Det är svårt att ta fast de som bränner. De rusar iväg och vi kan inte vakta varje bil och oftast berättar ingen för oss vem som utfört brotten. Men det är till stor del tonåringar i kriminella miljöer som drar till sig en svans av anhängare, ibland är det äldre killar och i vissa fall försäkringsbedrägerier.

Göteborg jobbar nära

I Göteborg bröts förra året den våldsamma utvecklingen. År 2016 var antalet skjutningar 40 och förra året hade antalet mer än halverats till 16. Göteborg har gått tillbaka till vad som kan liknas vid närpoliser och arbetar intensivt med att bygga en relation till de boende i förorten. Något som Carin Götblad inte tror är genomförbart i Uppsala just nu.

– Vi saknar de resurserna tyvärr. Göteborg har fått ett stort antal nya poliser efter alla uppmärksammade skjutningarna som var där för några år sedan. De har fått in många kriminella i fängelse och jobbar med lokala poliskontor. Polisgrupper på plats som kan ingripa men också bygga förtroende för poliser.

Strävar Uppsala också efter den modellen?

– Ja, att ha personal i till ­exempel Gottsunda där invånarna lär känna sina poliser. Ju fler poliser man är desto mer uppsökande kan man arbeta. Nu blir den biten lidande, säger Carin Götblad.

Enklare brott lidande

– Vi prioriterar skjutningar och sätter in alla resurser som behövs – genast. Både genom att vara på plats och ut med tekniker, utredare och spanare. Men det brottsförebyggande arbetet och utredningar av så kallade enklare brott, bedrägerier och stölder blir lidande.

Det verkar saknas resurser inom polisen hela tiden. Vilket ansvar har du att Uppsala får de resurser som behövs?

– Stort ansvar. Jag gör allt jag kan för att visa behovet av fler poliser, men olika regioner har olika uppfattningar och olika behov. Senaste åren har det satsats på storstäderna, men nu är det vår tur. Hoppas alla de politiker som lovar mer poliser också inser att det kostar pengar och är beredda att avsätta medel för det framöver, säger Carin Götblad.