Logga in
Logga ut

Varnar för ”fake news” efter valet

Inför valet gör sig Uppsala kommun redo att bemöta desinformation och falska nyheter som kan spridas på nätet.

– Ryssland är den statliga aktör som pekas ut, säger Anders Fridborg, säkerhetschef på Uppsala kommun.

Uppsala kommun bjöd i veckan in till en pressträff om förberedelserna inför valet i höst. Där beskrevs bland annat kommunens arbete med säkerhet, för att bemöta eventuell desinformation som kan skada samhället. Ett växande hot i en tid när virala kampanjer kan ge falska nyheter enorm spridning på kort tid.

– Vi arbetar med att valet ska genomföras utan störningar. Det innebär till exempel att vi har en beredskap för att snabbt kunna hantera eventuell desinformation om valets genomförande i kommunen, säger Anders Fridborg, säkerhetschef på Uppsala kommun.

Spred rykten om valfusk

Vad kan det handla om för desinformation?

– Det skulle till exempel kunna handla om falsk information om hur det går till i våra vallokaler. Påståenden som sprids i sociala medier om att valsedlar saknas eller andra problem. Sådan desinformation har förekommit på andra platser i världen. I Tyskland spreds till exempel uppgifter om att röstmottagare på förhand påstått att de ska fuska i valet. Uppgifter som fick jättestort genomslag i sociala medier innan det kunde konstateras att de skickats ut från ett fejkat konto.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som påtalat risken för falsk information eller ryktesspridning under valet, och uppmanat kommuner att inkludera hotet i sina riskbedömningar.

Varifrån kommer hotet?

– Det finns många olika aktörer som kan tänkas vilja sprida desinformation och rykten om valet. Både lokala aktörer och internationella. Vad gäller valen i USA och Tyskland har Ryssland blivit utpekad som en aktör som varit där och påverkat på olika sätt. Det ska man inte utesluta här heller. Ryssland är den statliga aktör som pekas ut av MSB och Säpo.

Hur bevisar ni att ett påstående, om att det till exempel saknats valsedlar i en vallokal, är falskt?

– Då gäller det för oss att snabbt kunna gå ut och ge den korrekta bilden av hur det har sett ut. Till exempel med att kunna visa bilder från vallokalen, eller genom att låta röstmottagare uttala sig. Vi ska kunna förmedla, via våra sociala kanaler och hemsidan, information om hur valet genomförs.

”Tänk källkritiskt”

Enligt Anders Fridborg handlar det dels om att ha en egen beredskap, dels om att öka motståndskraften hos allmänheten.

– Vi vill informera om faran med att sprida information helt okritiskt på sociala medier. Var medveten om att desinformation förekommer. Fundera på vem som är avsändaren och vad som är syftet. Är det en uppgift lite för fantastisk för att vara sann så är den kanske inte sann, helt enkelt.