Logga in

”Varje språk är en källa till kunskap”

Hälften av alla världens språk riskerar att försvinna. En nybildad grupp forskare vid Uppsala universitet jobbar med att dokumentera minoritets-språken – innan det är för sent.

Olle Kejonen vid Uppsala universitet är koordinator för den nystartade gruppen ”Uppsala language documentation group” (Uppladoc). Han är doktorand i finsk-ugriska språk och vill tillsammans med andra språkforskare bevara hotade minoritetsspråk i världen.

– Tanken med projektet är att vi forskare som annars är uppdelade i olika institutioner ska gå ihop och dra nytta av varandras erfarenheter, säger han.

Det finns ungefär 6 500 språk i världen, men hälften av dem riskerar att dö ut under vår livstid. Därför har FN utsett 2019 till det internationella året för världens urfolksspråk.

Varför är det viktigt att bevara språk?

– Varje språk på jorden är en källa till kunskap, och många är dåligt dokumenterade. När ett språk dör ut är det som ett helt bibliotek försvinner. Det handlar inte bara om hur ett språk är uppbyggt – bland annat det samiska språket har en väldigt rik terminologi.

Hur dör ett språk ut?

– Ofta beror det på att det finns ett starkt majoritetsspråk, till exempel finns många talare av svenska, finska, ryska och norska i de områden där det traditionellt talats samiska. Det finns också vissa extremfall där språk som talats av en liten grupp försvunnit efter folkmord.

Vad är skillnaden mellan en dialekt och ett språk?

– Man brukar säga att det är en politisk fråga. Till exempel kan vi i Sverige och Norge kommunicera, fast vi har två olika språk, medan vissa dialekter inom samma språk är så olika att folk inte förstår varandra.

sara.hogbom@uppsalatidningen.se