Logga in

Utvandrare jagade en utopi

Den uppländske predikanten Erik Jansson och hans anhängare startade utvandringen till Amerika. En ny utställning visar hur 1 500 ”erikjansare” på 1840-talet korsade Atlanten för att grunda Bishop Hill – en kristen utopi med kommunistisk ekonomi.

Som predikant var han så skicklig att han sågs som en fara för rikets säkerhet. Den uppländske profeten Erik Jansson brände kyrkans skrifter, flydde från en fängelsetransport och fick med sig totalt 1 500 trogna följare. Utanför Chicago ville sekten av ”erikjansare” skapa paradiset på jorden – en utopisk koloni präglad av bokstavstroende kristendom, hårt arbete och gemensam ekonomi.

– Det är en gripande historia med många starka människoöden, säger Marja Erikson, forskare och avdelningschef på Upplandsmuseet.

”Utopi på prärien – skuldsatt men syndfri” är namnet på Upplandsmuseets nya utställning som berättar om bakgrunden till utvandringen och kolonins uppgång och fall. Den baseras på ny forskning av Upplandsmuseets Iréne Flygare och Marja Erikson i samarbete med Cecilia Wejryd på Uppsala universitet.

Erik Janssons rörelse placeras nu i ett större sammanhang av hätska religiösa konflikter, missväxt och välbärgade bondefamiljer som dras in i en skuldhärva. Utställningen följer fem erikjansare från uppländska Torstuna och Österunda, fram till grundandet av Bishop Hill (uppkallat efter Erik Janssons födelsesocken Biskopskulla, nordöst om Enköping) år 1846 .

Utvandringen här skiljer sig från stora vågen av emmigration som senare äger rum från Sverige till USA. Snarare än de utfattiga lycksökare som bland annat Vilhelm Moberg och Ola Larsmo berättat om så kom erikjansarna från ett relativt välstånd. Visserligen var de skuldsatta, men när de sålde av sina gårdar för att samla pengarna i en stor gemensam pott så fick de ihop en smärre förmögenhet.

– Alla som reser över skapar en gemensam kassa, som sedan lever vidare när de köper stora landområden. De bygger verkligen upp något, med stora odlingar, hundratals djur, ett mejeri och till och med ett hotell, säger Marja Erikson.

Den utopiska drömmen blev inte långvarig. År 1850 sköts Erik Jansson till döds av en avhoppad sektmedlem, som gift sig med Janssons kusin men inte fått lov att ta med henne från Bishop Hill.

Efter mordet förlorade rörelsen sin sammanhållning, och kom med tiden att upplösas helt.

Däremot finns Bishop Hill fortfarande kvar. Därifrån kommer ett par ättlingar till erikjansare för att delta i utställningens vernissage på fredag 15 november.