Logga in
Logga ut

Utbildar om barns rättigheter

Barns rättigheter i Knivsta ska bli starkare genom ett nytt samarbete mellan Knivsta familjecentral och Barnombudet i Uppsala län.

– Hur många av er kan räkna upp Barnkonventionens fyra grundprinciper?

Lisa Skiöld slänger ibland ut frågan när hon föreläser. Ytterst få brukar räcka upp handen.

– Och då handlar det ofta om personer som jobbar med barn, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på 30-årsjubilerande Barnombudet i Uppsala län (BOiU).

Hon och hennes kollegor samarbetar nu med Knivsta familjecentral, där BOiU blir en sorts konsulter i barnrätt.

– Vi ger personalen utbildning i barnkonventionen och vilken roll den kan spela i deras verksamhet. Familjecentralen är redan uppbyggd enligt ett barnrättsperspektiv men det finns saker man kan göra ännu bättre.

Knivsta familjecentral samlar barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, Svenska kyrkan, rådgivning och stöd från socialtjänsten.

– Bland personalen är kunskapen om barns rättigheter bra men det handlar också om att förmedla den till föräldrar. Och om bemötande av barnen.

Ett exempel är att BVC i kallelser till två-, tre- och femårskontrollerna nu använder bilder för att berätta även för barnen vad som väntar dem vid besöken.

Barnkonventionen har funnits ända sedan år 1989, släpar kunskapen om den efter i våra kommuner?

– Det beror på hur man ser det. En massa förbättringar har skett, successivt. Inom vården har det de senaste decennierna skett en revolution i bemötandet av barn. Däremot har själva barnkonventionen hamnat lite i bakgrunden. Förbättringar sker utan att man vet att de är kopplade till barnkonventionen, och folk vet inte exakt vad den innebär.

I våras utbildade ledde Lisa Skiöld liknande barnrättsutbildningar för Knivstas utbildningsnämnd, för skolledare och i kommunfullmäktige. Ändå känner hon att det går att göra mer i Knivsta.

– Vi försöker få ett partnerskap med Knivsta kommun, likt det vi har med Uppsala kommun. Så att vi kan jobba med alla verksamheter inom kommunen, till exempel skolor och elever. Sedan Knivsta blev egen kommun har vi inte haft något avtal, säger Lisa Skiöld.