Logga in
Logga ut

Uppsala – Europeisk kulturhuvudstad 2029?

Uppsala som Europeisk kulturhuvudstad 2029, kan det vara något? En diskussion kring kommunens möjlighet att ansöka om detta har i alla fall inletts nu. Förra gången det begav sig kom Uppsala inte ens till final.

Ansökan om att bli Europeisk kulturhuvudstad ska göras sex år i förväg. Förra gången svenska kommuner hade möjlighet att ansöka var 2008, inför utnämnandet av 2014 års kulturhuvudstad.

Uppsala var med och tävlade om titeln tillsammans med Gävle, Lund och Umeå. Det blev Umeå som drog det längsta strået. Uppsala kom inte ens till final.

– Vi var sent ute med vår ansökan den gången och det gjorde att vi fick problem. Nu vill vi vara ute i god tid, ett sånt här beslut får inte hastas fram, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Lång framförhållning

Nästa gång en svensk stad kan bli europeisk kultur­huvudstad är 2029. Det betyder i sin tur att en eventuell ansökan bör vara klar om si­sådär fyra, fem år.

– Därför vill vi flagga upp den här frågan nu. Vi har börjat diskutera saken med kommunens kulturutövare och med kommunledningen, men några beslut har inte fattats än, säger Peter Gustavsson.

Viktigt med förankring

Han betonar att det är viktigt att det finns ett brett stöd för en eventuell ansökan.

– Den måste vara väl förankrad i lokalsamhället. Det var den i Umeå och det var en av de avgörande faktorerna för att man också fick utnämningen 2014.

Har Uppsala någon chans att bli Europeisk kultur­huvudstad?

– Ja, absolut! Det här hänt väldigt mycket i Uppsala de senaste åren, vi har höjt vår svansföring på många områden. Tidigare har kulturen i Uppsala varit starkt förknippad med vårt historiska arv, men nu kretsar intresset mer kring Uppsala Konsert & Kongress och Uppsala Stadsteater och med Köttinspektionen och andra verksamheter har vi blivit lite mer edgy. Det börjar helt enkelt koka lite mer i Uppsalas kulturliv.

Med i planen

Peter Gustavsson tycker att diskussionen om Uppsalas möjligheter att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 borde synliggöras i Region Uppsalas kulturplan för 2019-2022. Det påpekar kulturnämnden också i sitt för övrigt kritiska remissyttrande över planen – läs mer om detta på sidan 16.

– Det borde tas upp där som en möjlighet. Det skulle fullfölja den vision Region Uppsala har om att vara en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft, säger Peter Gustavsson.

Det är EU, Europeiska unionen, som årligen utser kulturhuvudstäder i Europa. De får därmed möjligheten att visa upp och utveckla sitt kulturliv.

2018 är Maltas huvudstad Valetta och Leeuwarden i Nederländerna europeiska kulturhuvudstäder.

 
 
  • Mest lästa