Logga in

"Tiggeri ska kräva tillstånd"

I Kristdemokraternas valmanifest står tryggheten i fokus. Det ska bli tryggare på gator och torg, en tryggare familjepolitik och en tryggare äldrepolitik. Dessutom vill KD skärpa kraven kring tiggeriet i Upp­sala.

Valmanifestet har rubriken ”Tryggare Uppsala för dig och din familj”.

– För oss kristdemokrater är tryggheten den viktigaste frågan inför höstens val. Trygghet i vid bemärkelse ska vara ett ledord för kommunens samtliga verksamheter, säger kommunalrådet Jonas Segersam (KD).

Mindre barngrupper

Konkret handlar det bland annat om att man vill minska barngrupperna i förskolan, målet är max 12 barn i småbarnsgrupperna och max 15 i grupperna med äldre barn.

– Den viktigaste faktorn för kvalitet inom barnomsorgen är att det är så få barn som möjligt per förskollärare och barnskötare. För en ettåring är ju kontakten med en vuxen det viktigaste, inte de andra barnen.

KD vill också införa en äldreboendegaranti, som innebär att alla äldre över 85 kan garanteras en plats på ett äldreboende. I valmanifestet fastslås också att det finns behov av fler trygghets- och seniorboenden i kommunen och att det behövs en ny områdesindelning inom hemtjänsten, för att minska antalet hemtjänstpersonal hos varje enskild brukare.

– I snitt träffar en brukare av hemtjänst i snitt 20 olika personer under en 14-dagars period vilket inte är värdigt, säger Jonas Segersam.

Tillståndkrav för tiggeri

Kristdemokraterna tycker också att det nu är dags att skärpa reglerna kring tiggeriet. Något förbud vill partiet inte ha, däremot en form av tillståndsplikt.

– Vi tycker inte det är ett värdigt sätt att försörja sig på att sitta och tigga pengar på gator och utanför affärer. Vi vet också att det förekommer människohandel och ett organiserat tiggeri. Därför tycker vi att det vore lämpligt med någon form av tillstånd här. Det är bättre att kommunen fördelar platserna än att klaner i Rumänien gör det, säger Jonas Segersam.

Enligt Kristdemokraterna ska man i kommunens ordningsföreskrifter skriva in var tiggeri får förekomma och inte. ”Ett exempel skulle kunna vara att skriva in att tiggeri inte får förekomma i närheten av entréer till affärer, järnvägsstationer och andra välbesökta etablissemang”, heter det.

Fler småhus

Partiet efterlyser också fler småhus i Uppsala. I dag satsas det på att bygga runt 400 småhus per år, den siffran vill KD ändra till 1 000 nya hus per år.

– Mellan 60 och 70 procent av invånarna vill bo i villa eller radhus. Det handlar om att de bostäder som byggs också byggs på ett sätt som gör att folk vill bo i dem, säger Jonas Segersam.