Logga in
Logga ut

Sponsring kan ge fler sittplatser

En bänkstrategi ska tas fram för Uppsala. Syftet är att skapa fler sittplatser så att framförallt äldre, men även andra med trötta ben, kan få en stunds vila när så behövs.

– Personligen tycker jag att sponsrade bänkar kan vara ett alternativ, säger Roger Jo Linder, samordnare inom projektet Äldrevänlig stad.

I dag finns det alldeles för få sittplatser i Uppsalas utemiljöer. Det tycker hälften av de totalt 1 800 60-plussare som deltog i de dialoger kommunen genomförde förra året inom ramen för projektet Äldrevänlig stad.

Nu finns ett förslag till strategi för sittplatser på allmän plats. Målet är att göra det lättare för äldre att hitta någonstans att sitta, fram­förallt vid ”välanvända stråk”. Det handlar i första hand om stadskärnan, ett område inom en radie på cirka fyra kilometer från Uppsala centrum.

– Men ska vi bli Sveriges bästa landsbygdskommun måste vi också tänka på hur det ser ut utanför Uppsala, påpekar Roger Jo Linder, samordnare inom projektet Äldrevänlig stad.

Kan tänka sig sponsring

Han tycker att kommunen skulle kunna vända sig till näringslivet för att få till fler bänkar:

– Det finns flera kommuner som har sponsrade bänkar. Då sitter det en liten skylt på bänken som talar om vem som bekostat just den.

Del i handlingsplan

Bänkstrategin ska ingå i en handlingsplan som nu håller på att utarbetas. Planen ska klubbas av kommunfullmäktige senare i vår och ange hur Uppsala ska bli mer äldrevänligt.

– Vi ska sy ihop ett slagkraftigt dokument som vi ska jobba efter de närmaste fem åren, säger Roger Jo Linder.

I vår arrangeras uppföljande dialogmöten och en rad workshops kring exempelvis ålderism och bostäder.

Blandat resultat

Resultatet av fjolårets dialoger visar att Uppsala i mångt och mycket är en bra stad att åldras i. Men det finns en hel del som kan bli bättre. Här är ett axplock av resultaten:

• En majoritet är positiv till att åldras i Uppsala. Men bland dem som bor på landsbygden är det färre, drygt hälften, som känner så.

• Sju av tio tycker att det saknas seniorbostäder och trygghetsbostäder i tillräcklig omfattning.

• Var tionde boende i stan känner sig inte trygg i sin boendemiljö.

• Två av fem upplever att de inte uppskattas av samhället för tidigare eller nuvarande insatser.

• Nära hälften tycker att det inte finns tillräckligt många och säkra övergångsställen.

Förbättringsområden

Nu har fem förbättringsområden pekats ut. Den upplevda åldersdiskrimineringen ska minskas, liksom skillnaderna i upplevd livskvalitet mellan boende i staden och på landsbygden. Dessutom ska förhållandena på bostadsmarknaden, i utemiljön och i kollektivtrafiken förbättras för äldre.

 
 
  • Mest lästa