Logga in

Så vill Fi förändra Uppsala

Gratis kollektivtrafik för skolelever, diskrimineringsombud på alla skolor och en mikrofond för landbygdsutveckling. Det satsar Feministiskt initativ på i sitt budgetförslag för 2018. Förslaget bygger på en skattehöjning.

Måndag 6 och tisdag 7 november ska kommunfullmäktige i Uppsala besluta om budgeten för 2018–2020. De rödgrönas förslag lär vara det som går igenom eftersom S, MP och V är i majoritet.

Lägger till hjärtefrågor

Det förslag som Feministiskt initiativ, Fi, i Uppsala nu lägger fram utgår från de rödgrönas förslag, men har många tillägg.

– Majoriteten säger sig vilja ha en levande landsbygd. Vi föreslår då att man inrättar en mikrofond i kommunal regi som ska stötta samhällsnyttiga företag, exempelvis kooperativ, på landsbygden, säger Lovisa Johansson, politisk sekreterare för Fi Uppsala.

Inrättande av ett landsbygdsråd är ett annat förslag för att ”utmana den urbana normen och stärka demokratin”.

– Majoriteten vill gynna kollektivtrafiken. Det vill vi också och tycker att kollektivtrafiken bör vara gratis för all skolungdom, utan tidsbegränsning. Det gynnar jämlikheten och blir en viktig del i omställningen till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

”Skolorna är ojämlika”

Skolan får en stor del av satsningarna i Fi-budgeten, 27 miljoner, varav 14 går till elevhälsan.

– Skolorna är ojämlika, otrygga och otillgängliga för många grupper. Många diskrimineras på grund av kön, könsuttryck, könsidentitet, funktionalitet, sexualitet, religion och etnicitet, säger ­Lovisa Johansson.

Fi vill därför att alla skolor får ett diskriminerings­ombud som ingår i elev­hälsoteamet.

Fler yrkesgrupper

Partiet vill se ännu fler yrkesgrupper i skolan. Förutom diskrimineringsombud, kuratorer, skolsköterskor, psykologer, studievägledare och skolbibliotekarier ska det även finnas specialpedagoger och socialpedagoger.

Många av Fi-förslagen berör inkludering.

– Det pratas mycket om integration, men vi vill satsa på inkludering som lägger ett större ansvar på samhället. Vi vill exempelvis se ett aktivt antidiskrimineringsarbete på alla arbetsplatser.

Fi öronmärker också 13 miljoner kronor på att ge alla asylsökande barn, som är på väg att fylla 18 år, boende i Uppsala. Vidare vill partiet att asylsökande ska få SFI-undervisning innan de fått besked om de får asyl eller inte.

Höjer med 18 öre

För att finansiera satsningarna höjer Fi kommunalskatten med 18 öre, till 21.32 kronor. Det skulle ge 90 miljoner kronor mer att fördela.

– Vi ser ekonomin som ett medel, inte som ett mål. Ett samhälle som bygger på feministiska principer prioriterar jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering och ekologisk hållbarhet framför tillväxt, säger Lovisa Johansson.

Feministiskt initiativ kom in i kommunfullmäktige i valet 2014 och har två ledamöter där. Partiet är inte representerat i några nämnder eller styrelser, men har en plats i kommunens jämställdhetsråd.