Logga in

Riksarkitekt vill se program för Knivsta

Riksarkitekt Helena Bjarnegård besökte Knivsta den 2 april, för att betona vikten av att bygga ett välplanerat samhälle. "Då är dialog, delaktighet och en tydlig vision oerhört viktigt", sade hon.

Tidningen har tidigare berättat att den nytillträdda riksarkitekten Helena Bjarnegård bjudits in för ett möte med Knivstas politiker. Mötet ägde rum förra veckan i kommunhuset. Peter Evansson (S), ordförande i Knivstas kommunstyrelse, hälsade välkommen till kommunhuset. Han började med att berätta om de stora byggprojekt som nu planeras i Knivsta – med fyrspåravtalet som medför 15 000 nya bostäder, 6 000 arbetsplatser och utrymmen för 10 000 bilar.

– Vi ska under 40 år bygga ett hållbart Knivsta. Och de avgörande politiska besluten ska vi ta i början av den här perioden, sade Peter Evansson och uttryckte tacksamhet över att riksarkitekten valt att göra ett nedslag i just Knivsta.

– När vi nu börjar den här resan så känns det symboliskt med besök av en person som verkligen kan ge oss en bra start.

När Helena Bjarnegård sedan intog scenen, ihop med Boverkets Caroline Stigsdotter, handlade mycket om att understryka hur viktigt det är med en genomtänkt arkitektur, anpassad till de människor som vistas i den.

– Som kommunala politiker har ni mandat att försöka se de långsiktiga vinsterna och kvaliteterna för Knivsta och inte fokusera på snabba vinster som får den årliga budgeten att gå runt, sade Helena Bjarnegård.

Hon berömde kommuner som Malmö, Göteborg, Linköping och Uppsala för att de valt att ta fram egna arkitekturprogram, med lokala riktlinjer för arkitekturen. Peter Evansson var snabb att inflika att Knivsta också skulle överväga att sätta ihop ett arkitekturprogram.

Därefter följde fler programpunkter, bland annat en workshop där kommunpolitikerna själva fick sammanfatta sina visioner för Knivsta.

Efteråt var Helena Bjarnegård nöjd med sin snabbvisit.

– Det känns oerhört bra. Knivsta är en ganska liten kommun men ligger i en tillväxtregion och mycket nära en storstad. Det gjorde den särskilt intressant att besöka. Knivstas utmaningar kan ge input till vårt arbete, säger hon till Knivstabygden.

– Och med tanke på att Knivsta är på väg att bygga mycket så kan vi redan nu erbjuda vägledning och verktyg som kan stötta politiker och tjänstemän i den processen.

Ser du några särskilda utmaningar för Knivsta?

– Det är just att det är en liten kommun som ska växa mycket. Då är dialog, delaktighet och en tydlig vision oerhört viktigt, säger Helena Bjarnegård.