Logga in
Logga ut

Politiker drillas i personlig säkerhet

Hur kan man som politiker förhindra eller avstyra hotfulla situationer? Det ska kommunfullmäktiges ledamöter nu få lära sig.

”Vi går in i ett valår och då är risken för att det händer något större än normalt”, säger Anders Fridborg, säkerhetschef i Uppsala kommun.

”Personlig säkerhet” heter kursen som utformats av Säkerhetspolisen, Säpo, och som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inom kort ska hålla för förtroendevalda i Uppsala.

Att det förekommer hot mot politiker är ingen hemlighet, det har Uppsalatidningen och andra medier rapporterat om vid ett flertal tillfällen. Enligt Anders Fridborg har situationen knappast förbättrats.

– Min bild är att tonläget, inte minst i sociala medier, har skruvats upp. Det gäller allt från tillmälen till rena hot. Ofta är det händelserelaterat, det sker i samband med att något beslut fattats eller någon gjort uttalanden.

I den bok som delats ut till kommunfullmäktiges ledamöter skriver Säpochefen, numera chefen för Rikspolisstyrelsen, Anders Thornberg, att ”det är ett hot mot vår demokrati om du som är politiker inte vågar fatta beslut på grund av upplevt obehag eller faktiska hot och trakasserier.”

Goda råd

Här är några exempel på tipsen till politikerna:

• Undvik att ta emot okända besökare i enrum.

• Variera färdväg och restider om det finns risk för att du kan utsättas för angrepp.

• Om du blir utsatt för hot ska du alltid polisanmäla detta.

• Du bör inte uttala dig om eller kommentera din egen säkerhet eller olika skydds­åtgärder som berör dig eller din familj.

• Var uppmärksam på obeställda och avvikande försändelser som du får hem.

Enligt BRÅ:s rapport Politikernas trygghetsundersökning från 2017 utsattes 25 procent av Sveriges förtroendevalda för hot, våld eller trakasserier under 2016.