Logga in
Logga ut

Omtag gav grönare Eriksberg

Eriksberg får fler bilfria och gröna miljöer och något färre lägenheter. Men det nya plan­programmet medger ändå en hög grad av ­förtätning i stadsdelen.

Det tidigare förslaget innebar att 2 600 nya lägenheter kunde byggas i Eriksberg. Reaktionerna blev kraftiga och resulterade i 423 yttranden, de flesta starkt negativa. Många befarade att det gröna Eriksberg skulle försvinna. Nu har programmet reviderats och antalet bostäder minskats med cirka 8 procent till 2 400.

Räcker det för att lugna kritikerna?

– Jag hoppas det, vi har gjort riktigt rejäla omtag, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Brynzoner

Enligt Örjan Trapp, kommunens projektledare, ska de nya bostäderna i högre grad anpassas till den befintliga miljön. En regel om att man ska beakta så kallade bryn­zoner när nya kvarter tillkommer nära befintlig bebyggelse har också lagts till. Detta berör främst Hammarparken, Rödbergsparken och södra Kalkstenen.

– Man får helt enkelt inte bygga för nära de befintliga bostäderna. Platser med tydlig Eriksbergskaraktär, med exempelvis berg i dagen och uppväxta tallar, måste också beaktas, säger Örjan Trapp.

Lite grönare

Det gröna stråket mellan Uppsalahems höghus vidgas något jämfört med det tidigare planprogrammet. Det innebär också, enligt planarkitekt Eleonore Albenius, att delar av Uppsalahems byggplaner inte kan förverkligas.

Dungen intill fotbolls­planen mellan skolorna blir också kvar. Här skulle det enligt tidigare förslag byggas ett allaktivitetshus. Nu kan det i stället bli aktuellt att bygga huset på den plats där Eriksbergsskolans gymnastikhall nu ligger.

Flera av de nuvarande stora markparkeringarna försvinner. Där Preem-macken ligger ska ett p–hus uppföras. Men macken försvinner inte, planen är att den ska inrymmas i p-huskomplexet.

Nu fortsätter arbetet med enskilda detaljplaner. Med dem följer samråd – och möjligheter att överklaga.