Logga in

Notan för stadshuset blir över en miljard

Ombyggnaden av stadshuset i Uppsala går på 1,1 miljard kronor. Det står klart sedan investeringsramen justerats. Trots den skyhöga kostnaden betraktar kommunen projektet som en god affär.

Nyligen stod det klart att Nya Studenternas blir betydligt dyrare än ansvariga beslutsfattare tänkt sig. Något som ledde till mycket debatt.

Nu visar det sig att även om- och tillbyggnaden av stadshuset blir rejält mycket dyrare. Här handlar det om ännu högre belopp: ursprungsramen på 825 miljoner kronor måste plussas på med 193 miljoner kronor. Dessutom avsätts en pott om 80 miljoner kronor för oförutsedda utgifter för byggprojektet.

Summa summarum: 1 098 miljoner kronor.

Två orsaker

Enligt Carl Ljunggren, fastighetschef i Uppsala kommun och huvudprojektledare, finns det flera anledningar till fördyringen:

– Det handlar dels om prisutvecklingen på den lokala byggmarknaden i Uppsala, dels att stadshusets tekniska beskaffenhet är sämre än vi trodde. Bland annat kommer det att krävas stomförstärkningar, vilket är kostnadsdrivande. Isoleringen ett annat problem, huset är isolerat med skumplast som på vissa håll krympt ihop till små tuggummin. Så den måste vi byta ut.

Men är det rimligt att lägga över en miljard kronor på en ombyggnad av stadshuset?

– Jag tror att man ska se det så här. Vi befinner oss i Sveriges fjärde största stad. Här kommer det år 2030 att finnas 25 procent fler invånare, år 2050 är det 50 procent fler. Man kan blunda för detta, men det vore förödande.

Ska bli tillgängligt

Carl Ljunggren betonar att själva idén med kommun­huset är att det ska bli enkelt och tillgängligt för invånarna att få den service och information de behöver.

– Då krävs det att man samlar arbetskraften någonstans. Därtill är det ekonomiskt sunt för kommuninvånarna att låta personalen flytta in i ett hus som kommunen äger.

Han tillägger att kommunen genom att lämna ett stort antal lokaler runt om i stan, och gå ut ett 40-tal hyreskontrakt, kommer att minska ­hyreskostnaderna totalt sett.

– Vi räknar med att spara tio miljoner kronor om året i hyreskostnader när vi koncentrerar verksamheten till stadshuset.

Men det tar ändå 100 år innan man har sparat in hela investeringen?

– Totalt sett, ja. Men att investera i en växande stad, på egen mark, betyder inte att vi slänger pengarna i sjön. Vi kan också lämna ytor som andra aktörer kan ta över, vilket ju inte är fel i en stad som växer så mycket som Uppsala.

I ett pressmeddelande från kommunen poängteras att fastighetens marknadsvärde kommer att överstiga den utökade investeringsramen.

Fler arbetsplatser

Ambitionen har varit att öka antalet arbetsplatser i stadshuset från dagens cirka 350 till 1 500. Efter en översyn har man nu bestämt sig för att utöka antalet arbetsplatser med 20 procent, vilket motsvarar 300 arbetsplatser. Därmed blir det alltså 1 800 ­arbetsplatser i nya stads­huset.

– Ytan blir lite större än vi räknade med från början och planlösningen tillåter fler arbetsplatser. Erfarenheterna av det aktivitetsbaserade arbetssättet visar också att det är möjligt med fler arbetsplatser utan att det blir trångt, säger Carl Ljunggren.

Tanken är att om- och tillbyggnaden ska påbörjas framåt årsskiftet.

– Vi måste till att börja med att få upp ett skydd mot järnvägen. Sedan börjar vi från källaren och går uppåt. Målet är att det ska bli klart till årsskiftet 2020–2021.

Trafikflödet i området kommer att påverkas, men än går inte säga hur mycket.