Logga in
Logga ut

Mycket på gång i Löten

Heidenstams torg ska förvandlas. Centrumbyggnaden ska rivas och ersättas med en ny. Dessutom ska 400 nya lägenheter och ett ­hälsohus byggas.

– Det ska bli ett modernt och levande stadsdelscentrum, säger Charlie Söderberg, affärsutvecklare på Kiab Fastigheter AB.

Kiab Fastigheter AB köpte centrumfastigheten för två år sedan. Nu har man tillsammans med hyresgästerna, kommunen och grannar diskuterat olika lösningar för framtiden.

– Vi vill ersätta dagens centrumbyggnad med tre huskroppar, med en bilfri gata emellan, så att människor enkelt kan röra sig mellan olika butiker och verksamheter. Avsikten är att skapa ett modernt stadsdelscentrum som kompletterar det stora centrumet i Gränbystaden, säger Charlie Söderberg.

Ny detaljplan

Kommunen har påbörjat en detaljplaneläggning med så kallat utökat förfarande för det totalt 30 000 kvadratmeter stora området runt torget. Tanken är att utveckla Heidenstams torg till en så kallad stadsdelsnod.

– Det är viktigt att de små centrumanläggningarna får möjligheter att överleva. Risken finns att de annars försvinner. De boende, inte minst de äldre, bör ha nära till service, säger Sofie Rosell Güler, planarkitekt i Uppsala kommun.

Preliminärt ska ett samråd hållas andra kvartalet 2018. Går processen som planerat klubbas detaljplanen 2019.

400 bostäder

Förutom förnyelsen av centrumbyggnaden blir det alltså även 400 nya bostäder samt ett vårdboende, Alerishuset.

– Det finns en vårdcentral i fastigheten i dag. Nu utreder vi möjligheten att ersätta den med ett mindre sjukhus, kombinerat med ett omsorgsboende, säger Charlie Söderberg.

Även Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som äger fastigheter kring kyrkan, har planer på fler bostäder.

Ny skola krävs

En knäckfråga är hur skolfrågan ska lösas när så många nya lägenheter byggs.

Redan nu råder underskott på skol- och förskoleplatser i de östra stadsdelarna i Uppsala.

– Nya förskoleplatser kan planeras in, men det finns inte plats för en ny skola med skolgård. Så innan detaljplanen antas måste vi utreda hur stort behovet av skolplatser är och var en ny skola skulle kunna placeras, säger Sofie Rosell Güler.

Känslig fråga

Själva torget då? I dag är det mest en stor parkeringsyta.

– Vi ser framför oss någon form av rumsuppdelning och en lite finare gestaltning än i dag. Det är inte så attraktivt med bara p-platser. Men många ser ett stort behov av dem. Det här är en känslig fråga som vi får diskutera lite närmare, säger Sofie Rosell Güler.

– Handlarna vill gärna ha kvar p-platserna, men det blir nog en kompromiss. Vi vill ha en öppen yta där folk kan sitta och ta det lugnt, gärna nära en uteservering. Det kommer dessutom att bli garage under Ica-butiken och Alerishuset, säger Charlie Söderberg.