Logga in
Logga ut

Knivsta växer – ny stadsbild tar form

År 2025 är visionen att Knivsta ska ha 25 000 invånare: nu förbereder man sig för att låta nya stadsdelar växa fram i samma takt.

– Man kan konstatera att Knivsta växer snabbt – läget mellan Uppsala och Stockholm har gjort kommunen attraktiv, säger Per Lagheim, projektledare för arbetet.

Han har precis påbörjat en sammanställning av hur planerna för Knivstas nya områden ser ut för tillfället, och vad som behöver göras framöver. Det är inget litet projekt – helt klart beräknas det att vara 2057.

– Kommunen ska planlägga mark för de 15 000 lägenheter som ingår i ett avtal där staten förbinder sig att bygga ut ostkustbanan med fyra spår och rusta stationen i Knivsta. Det blir cirka 370 lägenheter varje år, och de flesta kommer att etableras i västra Knivsta där stadsdelen Nydal ska växa fram. Men vi är fortfarande inne i en planering- och förberedelsefas, det är ju många delar som spelar in.

Som?

– Det är ju inte bara bostäder som ska etableras, utan även hållbara energi- och trafiksystem eftersom det ska vara enkelt att ta sig mellan stadsdelarna – vad händer till exempel i östra Knivsta, och hur passar den delen ihop med den västra? Vi måste även hitta en balans mellan bevarande och bebyggelse.

Kan du utveckla?

– Hur mycket värdefull natur- och kulturmark vi kan ta vara på samtidigt som ett samhälle växer, och hur vi ska föra in naturen i tätorten. Detta är en av de viktigaste frågorna när medborgarna får tycka till.

Per Lagheim tror att det fortfarande kan finnas viss tvekan mot kommunens utveckling.

– Vi ska absolut ha en medborgardialog där vi ska ta in synpunkter, men det är även viktigt att vi ger en klar och nyanserad bild av förändringarna – till de som bor och ska bo här, och till politikerna sammanfattar Per Lagheim.

helena@uppsalatidningen.se