Logga in
Logga ut

Klimatmål i hetluften

Vattenfall i Boländerna storsatsar för ett koldioxidneutralt Uppsala 2030. Samtidigt vill Länsstyrelsen se ett skärpt tillstånd för avfallsförbränning för att minska ammoniumutsläpp.

Vattenfall har satsat stort. Över tre miljarder kronor ligger bakom det investeringsprogram som ska få verksamheten att stämma överens med Uppsala kommuns klimatmål: att Uppsala ska vara helt koldioxidneutralt år 2030.

– Det är tre projekt som tillsammans ska ta oss fram till detta mål – där första steget är att minska koldioxidutsläppen till hälften, säger Adrian Berg von Linde från Vattenfall Värme.

Hur ser de olika projekten ut?

– Först ut är en konvertering av oljepannor till bio-oljepannor, nummer två en ombyggnation av vår hetvattenpanna så att vi under början av nästa år slutar att elda med torv. Den sista delen innebär att vi ersätter vårt värmeverk med det helt nya ”Carpe futurum” som ska stå klart 2021.

Vilka bränslen förutom torv försvinna och vad kommer ni använda i stället?

– Torven försvinner helt och i framtiden kommer våra bränslen vara avfall, bioolja och olika typer av träfraktioner.

Finns det risker med förbränning av avfall?

– Vi har hög kvalitet på våra reningssystem och för oss är det viktigt att vi med god marginal håller oss inom våra tillstånd.

Tillstånd åt fel håll

Men med de nya satsningarna kommer även andra rättigheter. Enligt Adrian Berg von Linde har det inte skett någon förändring utan det mer handlar om en justering av den faktiska avfallsförbränningen.

– Men Länsstyrelsen vill se skärpningar av det befintliga tillståndet, tillägger Adrian Berg von Linde.

Orsakerna till detta är att Länsstyrelsen vill minska på det ammonium som uppstår just genom avfallsförbränning. Vattenfalls tillstånd för ammoniumutsläpp har gått från fyra till sju ton per år, och Bengt Forsberg, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala, menar är att detta gå åt helt fel håll.

– Vi har överklagat till Mark- och miljödomstolen att tillståndet ska minskas till max fyra ton per år igen. Även om inte Vattenfall är den enda och största källan till ammoniumutsläppen så står de ändå för en stor del.

Höga halter i Fyrisån

– För att avfallsförbränningen inte ska bli till luftutsläpp och innehålla halter av kväveoxider tillsätter man ett ämne (urea). Men då uppstår istället ammonium som genom vattenutsläpp går ner i Fyrisån, där halterna redan är höga. Blir det momentalt höga utsläpp kan ammonium bli till ammoniak, vilket är giftigt för fisken och tär på syreinnehållet i vattnet. Vi väntar nu på att Vattenfall ska uttala sig om frågan, eller att den i alla fall hamnar under utredning, sammanfattar Bengt Forsberg.