Logga in
Logga ut

Här byggs Karamellfabriken

På Svartbäcksgatan 26–30, i de hus där bland annat Iberico och Lingon legat, ska ett nytt bostadskvarter byggas. Enligt ägarna kommer den q-märkta miljön med gårdar från 1700-talet återställas till ett mer ursprungligt utseende.

Den historiska miljön mellan Fyrisån och Svartbäcksgatan, bredvid Linnéträdgården, står inför en stor förändring. Här på Svartbäcksgatan 26-30 planeras nya bostäder i en gammeldags gårdsmiljö.

– Vi har ännu inte bestämt oss för hur många lägenheter det blir. Men klart är att det kommer att bli allt från ettor till fyror, säger Fredrik Lindberg, vd för bolaget som äger fastigheten.

Projektet kallas Karamellfabriken, efter Sonjas Karamell & Chokladfabrik som startades på adressen år 1921 och fram till 1950-talet var en stor konfektyrindustri.

Rustar och bygger nytt

Den nya Karamellfabriken byggs i två etapper. Först handlar det om att restaurera de befintliga, mycket gamla byggnaderna, på platsen. De är i stort behov av under-håll.

– Här måste man ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Renoveringarna av fasader, tak och fönster ska ske i gammal stil med tids­typiska material och med en varsam hand.

Sedan är planen att bygga nya hus i samma skala som övriga byggnader på utrymmet mellan gårdarna och Fyris­ån, där det i dag bland annat ligger parkerings­platser.

– Vår ambition är åter­skapa den kvartersstruktur som fanns här innan de stora rivningarna på 1960- och 70-talet. Vi talar byggnader med träfasader, i en gammal och tidstypisk stil.

Mycket att väga in

Bottenvåningen mot Svartbäcksgatan ska även fortsättningsvis bestå av kommersiella lokaler.

– Vi vill gärna se en levande gatumiljö med allt ifrån caféer med uteserveringar till butiker och varför inte en vinbar, säger Fredrik Lindberg.

Uppsala kommun välkomnar Karamellfabriken, även om arbetet med detaljplanen för arbetet med de nya byggnaderna tycks dra ut på tiden.

– Vi jobbar på för fullt men det är en komplicerad historia det här, säger Teresia Erixon, planarkitekt på Uppsala kommun.

Miljö av riksintresse

Faktorer som måste vägas in är sanering av de giftiga ämnen som finns i marken sedan tiden då tomterna används av hantverkare och industrier. Liksom det ständiga översvämningshotet från Fyrisån.

Dessutom kan fornlämningar ligga begravda i marken.

– Det här är en kulturmiljö som det är av riksintresse att bevara. Ett jättefint minne av det gamla Uppsala, mittemot turistmagneten Linnéträdgården. Därför är det viktigt att rusta husen på rätt sätt och se till att de används. Samtidigt vill vi ha en attraktiv stadskärna att besöka, både som boende och turist, säger Teresia Erixon.