Logga in

Här är Danmark inte danskt

”Vi är från Danmark, men pratar svenska”, skämtar Filip Wennman, elev på Danmarks skola. Hur orten fick sitt namn är en av många gåtor som förklaras i nyutkomna Svenskt ortnamnslexikon.

– Alltid när någon frågar var man bor får man förklara, säger Ebba Johansson, som går i årskurs 5 på Danmarks skola, och hennes klasskompisar håller med.

Men när någon frågar dem varför Danmark heter som det gör brukar de bara säga att de inte vet.

Faktum är att Danmark utanför Uppsala, trots att ortens fotbollslag spelar i rödvitt, med största sannolikhet inte har något att göra med landet Danmark eller med danskar. En möjlig förklaring är i stället att namnet har sitt ursprung i dialektordet ”dan” eller ”dank” som betydde sankmark och ”mark” som betydde gränsskog eller gränsområde. Namnet kan ha syftat på de sanka ängsmarkerna vid gränsen mellan de gamla folklanden Tiundaland och Attundaland – landskap på vikingatiden och medeltiden.

Tusentals namn förklaras

Danmark är ett av mer än 6 000 olika namn på olika platser som finns förklarade i Svenskt ortnamnslexikon som nu kommer ut i sin andra upplaga, utgiven av Institutet för språk och folkminnen i samarbete med institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

En stor del av arbetet har bestått i att göra ett urval med en nyfiken allmänhet i åtanke, förklarar redaktören Mats Wahlberg, pensionerad chef för Namnarkivet i Uppsala.

– Det är ju ett subjektivt urval. Vi kan inte ta med alla svenska sjönamn, eller alla by- och gårdsnamn, utan det blir de som är signifikanta på olika sätt. När det gäller Uppland har vi nu lagt till Fjuckby eftersom det varit omtalat på senare år. Men boken får inte vara för tjock. Man vill ju kunna ta den med sig på utflykter, säger Mats Wahlberg.

Vilka ortnamn är typiska för Uppland då?

– Hade du sagt Småland så hade jag genast svarat att orter som slutar på ”ryd” är väldigt typiska. Men det finns egentligen inte något som är väldigt utmärkande för just Upplands ortnamn. Många är liknande dem i Södermanland och Västmanland. Till exempel orter som slutar på -inge och -unge är vanligt.

Varifrån kommer namnet Uppsala?

– Det fanns en by i mitten av nuvarande Sala backe som hette Sala. Och Uppsala var namnet på nuvarande Gamla Uppsala, som låg ”längre upp” inåt landet. På 1200-talet flyttade det kyrkliga ärkesätet till handelsplatsen Aros, som blev Uppsala medan Gamla Uppsala fick sitt nuvarande namn. Ordledet ”sal” kan syfta på ett hus med ett enda rum, till exempel en enkel förrådsbyggnad eller ett rum med en stor festsal. Det finns olika teorier om detta.

Vilket är Upplands konstigaste ortnamn?

– Det finns många besynnerliga namn. Ett exempel är Mumsarby. Det låter ju lite roligt, men det ingår i en grupp orter i norra Uppland som slutat på -arvaby, där arva betyder arvinge. Förledet i namnet är ett personnamn, i det här fallet Måns. Så ”Måns arvegods” har blivit Mumsarby.