Logga in
Logga ut

Gottsunda ska bli bättre och tryggare

Gottsunda ska bort från listan över särskilt utsatta områden. Det är ett av syftena bakom den handlingsplan med 87 punkter som den rödgröna majoriteten enats om.

– Vi måste agera på ett systematiskt och samlat sätt nu, säger Erik Pelling (S).

Men oppositionen är inte riktigt med på noterna. Liberalerna och Centerpartiet anser att det saknas viktiga satsningar.

Skjutningar, bilbränder och stenkastning mot bussar har präglat bilden av Gottsunda och Valsätra det senaste året. Ifjol uppgraderades också Gottsunda av polisens Nationella Operativa avdelning (NOA) till ett ”särskilt utsatt område”.

– Gottsunda ska bort från den listan under nästa mandatperiod. Men det kommer inte att vara lätt. Hela ­samhället måste kraftsamla för att vi ska lyckas, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Mer övervakning

Handlingsplanen innehåller totalt 87 punkter med åtgärder på både kort och lång sikt. 68 av de 87 punkterna ska genomföras redan i år.

Mycket fokus ligger på att bekämpa den grova kriminaliteten. Det ska bland annat ske genom mer kameraövervakning, utökad tillsyn av restauranger och byggen och utökade bevakningsområden för ordningsvakterna. I samarbete med UL ska också problemen med stenkastning mot bussar bekämpas.

– Vi ska göra allt som står i vår makt för att bussen ska gå här, säger Erik Pelling.

Upprustning

Det satsas även på en fysisk upprustning, inte minst på Bandstolsvägen.

– Fastighetsägarna i området har bildat en fastighetsägarförening nu. Det är bra för då kan de samordna sina insatser och vi på kommunen får en motpart att samarbeta med.

Gottsundabadet ska renoveras, liksom Gottsunda­skolan. Många av de 87 punkterna gäller för övrigt uppväxtvillkoren för barn och unga.

– Hälften av alla barn i Gottsunda och Valsätra växer upp i socialt utsatta familjer. Det problemet löser vi givetvis inte på kort sikt, men nu gör vi en större samlad insats för att förbättra förhållandena, säger kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V).

Bland annat ska arbetet mot skolfrånvaro stärkas och det ska bli fler aktiviteter för barn och unga på eftermiddagarna .

Fler arbetstillfällen

Arbetslösheten i Gottsunda är högre än i övriga Uppsala. Därför ska 300 nya anställningar för långtidsarbetslösa boende i området skapas till 2020. Man ska även arbeta aktivt för att etablera fler arbetsplatser och stimulera entreprenörskap genom att utnyttja lediga lokaler i området.

– Vi når inte målen om vi inte jobbar tillsammans med dem som bor och verkar här. Bland annat vill vi utveckla formerna för hur föreningslivet kan komplettera det kommunala uppdraget i Gottsunda, säger kommunalrådet Rickard Malmström (MP).

Fysisk förändring

Till år 2030 ska stadsdelen även rent fysiskt vara en integrerad del av Uppsala. Via Ultunalänken, som ingår i fyrspårsatsningen, knyts Gottsunda ihop med Bergsbrunna. Stadsdelen ska även trafikeras av den spårväg, Kunskapsspåret, som planeras gå i en ”åtta” mellan Gottsunda, Ultuna, Ulleråker och Gränby.

– Genom att använda Uppsalas tillväxt som en hävstång kan vi vända utvecklingen i Gottsunda, säger Erik Pelling.

Åtgärderna ska finansieras med både kommunala och statliga pengar.

Liberalerna kritiska

Handlingsplanen antogs på kommunstyrelsens sammanträde i onsdags, men fick kritik av såväl Liberalerna som Centerpartiet.

– Vi saknar konkreta förslag för hur människor ska få riktiga jobb. Det talas om arbetsmarknadsinsatser och feriejobb, vilket är bra, men det behövs riktiga och varaktiga jobb, säger Mohamad Hassan (L).

Liberalerna tycker att kommunens näringslivsenhet borde få i uppdrag att arbeta för etableringar av fler företag och därmed arbetstillfällen i Gottsunda och Valsätra. De anser också att vissa kommunala jobb kan flyttas till tomma kontorslokaler i Gottsunda centrum.

– Dessutom vill vi att kommunen inleder allvarliga diskussioner med fastighetsägaren på Bandstolsvägen för att få till stånd en upprustning. Området uppfattas i dag som mycket nedslitet, otryggt och stigmatiserande. Vi kan tänka sig ett omtag, där kommunen köper tillbaka området om hyresvärden inte avser vidta åtgärder, säger Mohamad Hassan.

Centern ville ha mer

Centerpartiet röstade ja till planen, men efterlyste högre ambitioner och ytterligare åtgärder – dock utan att få gehör för detta.

– Det är bra att kommunen tar ett helhetsgrepp, men planen behöver omgående stärkas. Den är i huvudsak en sammanställning av det som redan görs i de berörda områdena. Vi tryckte på vikten av att få med lokala fastighetsägare, företagare och invånare i processen, säger Stefan Hanna (C).

Han betonar också att det nu är viktigt att öka förståelsen för skillnader i kultur och värdegrund:

– Vi måste vara ödmjuka inför att det finns skillnader mellan olika kulturer och värdegrunder. Kommunen måste utveckla sin egen förståelse för detta, vi måste verka för att öka förståelsen för det bland de boende, och vi måste agera för att se till att de boende förstår den värdegrund som dominerar i Sverige och ligger till grund för våra lagar och regler.