Logga in
Logga ut

Gamla Uppsala får finare entré

Nu när järnvägen försvunnit från Gamla Uppsala är det dags att snygga till entrén till landets mest mytomspunna fornlämning.

– Målet är att göra det tydligt för besökare vilket fantastiskt område man kommit till, säger Tove Västibacken, enhetschef trafik och samhälle i Uppsala ­kommun.

Såväl kommunen som Statens Fastighetsverk och Trafikverket är involverade i förnyelsen. Kommunens del handlar bland annat om en upprustning av Groaplan, den stora grusplan som i dag fungerar som parkeringsplats.

Flera förbättringar

– Här ska det bli en servicebyggnad med toaletter och vatten, något som efterfrågats av väldigt många. Cykelställ kommer det också att bli och en ny och tydligare kartbild än den befintliga. Vi vill visa på hela potentialen i området, som även omfattar Storvadsbadet och Röbo, förklarar Tove Västibacken.

Till Groaplan flyttas även den stora minnesten från Försvaret som nu står på lekplatsen vid Storgården.

Det besökarna först lär lägga märke till blir förnyelsen av infarten från Vattholmavägen.

– Där ska vi bygga upp murar av de stora stenar som påträffades vid utgrävningen av Gamla Uppsala 2013, då man gjorde de sensationella fynden av stolpfundamenten från järnåldern, säger Tove Västibacken.

Murarna ska bli belysta och förhoppningsvis bidra till att entrén till det världskända fornlämningsområdet blir lite pampigare än i dag.

Banvallen kvar

Det kommer även att byggas en gång- och cykelbana från infarten från Vattholma­vägen till den tidigare järnvägskorsningen. Om det också blir en fortsättning efter korsningen – vilket många boende i Gamla Uppsala framfört önskemål om – återstår dock att se.

– Det pågår en förstudie i den frågan, säger Tove Västibacken.

I kommunens planer ingår även att röja bort sly och synliggöra den gamla stationsskylten.

Rekreationsstråk

Trafikverket håller för sin del på att omvandla banvallarna till grusade rekreationsstråk, avsedda för fotgängare och cyklister.

Genom att banvallen blir kvar behålls en del av det ursprungliga utseendet från den tid då järnvägen gick rakt igenom Gamla Uppsala kyrkby.

Rekreationsstråket blir framöver även en del av Gamla Uppsalavandringen, den Linnéstig som passerar området.

Arbetet med stråket ska vara klart i februari eller mars. Då övergår också marken här i kommunal ägo.

Museispår

Gamla Upsala Hembygdsförening har en längre tid agerat för att en bit järnvägsräls ska läggas nedanför godsmagasinets lastkaj. Ett sådant museispår skulle ge den forna stationsmiljön här ett stort mervärde, anser föreningen som uppvaktat kommunen i ärendet.

Men något beslut har dock ännu inte fattats i frågan.

Kommunens arbete med gestaltningen av fornminnesområdet påbörjas så snart man kommit överens med markägarna i området.