Logga in
Logga ut

Första flyttlassen på väg mot Eldaren

Nu börjar inflyttningen i kontorshuset Eldaren på Storgatan. Därmed tas första steget mot förverkligandet av Region Uppsala – och mot Svealandsregionen.

Både landstinget och regionförbundet i Uppsala län går i graven vid årsskiftet. Organisationerna slås då ihop till Region Uppsala. Men redan denna månad flyttar nära 350 tjänstemän och politiker in under ett och samma tak i det nya kontorshuset på Storgatan. Här kommer nu också UL och Upplandsstiftelsen att inrymmas.

De första flyttlassen börjar rulla på fredag. Då inleds tömningen av Regionförbundets lokaler på Kungsgatan och landstingets lokaler på Nedre Slottsgatan och Slottsgränd.

”Det blir en rivstart”

Regionförbundets direktör Catharina Blom ser väldigt positivt både på bildandet av Region Uppsala och flytten – även om hon själv inte flyttar med då hon går i pension nu.

– Flytten bidrar till en rivstart för Region Uppsala. Även om vi kommer att vara två olika organisationer fram till årsskiftet så underlättas ju samordningen då man rent fysiskt delar lokaler, säger hon.

Är Region Uppsala ett första steg mot en ny storregion?

– Ja, absolut! Med sam­gåendet kan man lättare förbereda sig för en storregion. Tar riksdagen beslut om storregionerna i vår kan Svealandsregionen vara ett faktum 1 januari 2019.

Kortar avstånden

Johan Edstav (MP), ordförande i Regionförbundets styrelse, menar att det blir lättare att diskutera hur Svealandsregionen ska utformas när alla med strategiskt planeringsansvar sitter under ett och samma tak.

– Det kortar också avstånden mellan oss och gör det lättare att jämka samman två olika kulturer.

Landstingsrådet Börje Wennberg (S) tillika ordförande i landstingsstyrelsen, menar att samgåendet även stärker demokratin:

– Vi får enbart direktvalda parlamentariker i ett nytt regionfullmäktige. I dag är ju Regionförbundets politiker indirekt valda.

”Har inte börjat röja än”

Både Johan Edstav och Börje Wennberg flyttar in i de nya lokalerna 23 september.

– Jag har inte börjat röja än, men streckat fyra timmar i min almanacka nu på fredag. Då ska jag gå igenom alla mina papper, jag är tyvärr fortfarande rätt analog av mig, säger Börje Wennberg.

Men turerna kring kontorshuset Eldaren har varit många. Under byggtiden ansökte fastighetsbolaget Jernhusen om att få göra vissa ändringar i utformningen, men fick nej av kommunen. Bolaget överklagade till länsstyrelsen, som dock gick på kommunens linje. Jernhusen överklagade även det beslutet, till mark- och miljödomstolen, som ännu inte avgjort ärendet.

Uthyrning dröjer

Tvisten handlar främst om hur de offentliga miljöerna i den saluhallsliknande bottenvåningen ska utformas.

– Vi har förberett uthyrningen här, men kan inte gå vidare förrän processen är helt klar och vi fått slutbesked av kommunen, säger Cecilia Granath, pressansvarig på Jernhusen.