Logga in
Logga ut

Få krogar blir av med tillstånd

Alkoholen flödar på ­Uppsalas restauranger. I dagsläget har 280 ­restauranger tillstånd att servera starköl, vin och sprit. Sedan 2012 har 11 krögare ­blivit av med tillståndet. Den vanligaste orsaken är att de ­misskött sig ekonomiskt.

Miljöförvaltningens nuvarande fyra alkoholhandläggare hinner med cirka 230 tillsynsbesök per år. De kontrollerar då att restaurangerna håller sig till de regler som följer med serveringstillstånden.

Erinran eller varning

I annat fall kan en så kallad erinran, varning eller i värsta fall en återkallelse meddelas.

– Det kan handla om fylla och oordning, men även om att restaurangerna inte har ett tillräckligt matutbud, att det inte funnits någon serveringsansvarig på plats vid vårt besök eller att alkoholhaltiga drycker serverats utanför det område tillståndet gäller för, säger Pia Hultqvist, handläggare på miljöförvaltningen.

29 varningar

Sedan 2012 har 72 restauranger i Uppsala fått en erinran, 29 har fått varningar och 11 har blivit av med sina tillstånd. Åtta restauranger har även fått avslag på sina ansökningar om att få serveringstillstånd.

Pia Hultqvist tycker att de flesta Uppsalarestauranger är duktiga på att följa regelverket.

– Ja, de sköter sig bra, det är bara ett litet fåtal som inte gör det, säger hon.

Politiskt beslut

Upptäcks mer allvarliga regelbrott hamnar ärendet hos politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden för avgörande. De kan då besluta om att meddela en varning eller dra in serveringstillståndet, något som ofta kan bli dödsstöten för den aktuella restaurangen.

2017 var det ingen restaurang i Uppsala som blev av med sitt tillstånd. I år har hittills ett tillstånd dragits in. Det gäller Kåbo Restaurang och pizzeria som upptäckts ha oredovisade intäkter och stora brister i sin bokföring och löneredovisning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt därför i februari att återkalla restaurangens serveringstillstånd.

Skatteproblem

Den vanligaste orsaken till att tillstånden dras in är inte, som man kanske skulle kunna tro, att restaurangen serverat minderåriga eller överförfriskade personer – utan just att företaget misskött sina ekonomiska förehavanden.

– När vi får kännedom om detta gör vi en granskning. Denna kan sedan slutändan resultera i ett beslut om återkallelse av tillståndet, säger Bengt Fladvad (MP), ordförande i miljö- och hälso­skyddsnämnden.

När han började som ordförande i nämnden var frågorna om serveringstillstånden betydligt hetare än i dag.

Andra ärenden i dag

– Då kunde vi fatta beslut om tre, fyra indragningar per år. Numera ägnar vi i stället det mesta av vår tid åt bygglovs­ärenden. Vi bedömer ju bland annat vilken påverkan nya byggnader får när det gäller buller och luftföroreningar. Och eftersom det byggs så mycket i Uppsala blir det väldigt många sådana ärenden för oss att ta ställning till, säger Bengt Fladvad.