Logga in

Ett torg inte tillräckligt i Rosendal

Rosendal växer så det knakar. Utbyggnaden sker i fem etapper där den första, i södra delen, blir klar under 2018. Den nya stadsdelen ska få två torg. Hur det första ska se ut avgörs i en arkitekt­tävling i vår.

När hela Rosendal är utbyggt omkring år 2025 kommer det att finnas ungefär 5 000 bostäder här. Men också flera förskolor och skolor, universitetsbyggnader, idrotts­planer, butiker och restauranger och ett bibliotek.

Dessutom blir det alltså två torg i den nya stadsdelen. Rosendals torg och Talltorget heter de och ska ligga i södra respektive norra delen av ­Rosendalsfältet.

Urban karaktär

Torgen ska enligt detaljplanen bli ”landskapsarki­tektoniskt väl utformade platser med en urban karaktär.”

– Det är inte så mycket mer som är förutbestämt, både utformningen av torgen och deras funktioner kommer att avgöras senare. När det gäller Rosendals torg är ambitionen att genomföra en arkitekttävling i vår, säger Thomas Blomqvist, kommunens projektledare för genomförandet av allmän platsmark i Rosendal.

Hållplatser och tallar

Enligt detaljplanen är dock vissa förutsättningar givna. Båda torgen ska exempelvis ha hållplatser för de bussar alternativt den spårväg som ska trafikera huvudgatan Torgny Segerstedts allé.

Dessutom ska vissa ”magnifika tallar” sparas och integreras i torgutformningen, för att gynna arter som exempelvis reliktbock. ”Målet är att platsen ska ha både höga biologiska och stadsmässiga värden”, heter det i detaljplanen.

Olika karaktär

De båda torgen kommer också att få lite olika karaktär. Vid Talltorget, i den norra delen, ligger nära universitetets lokaler och studentbostäder, vilket kommer prägla utbudet här.

Rosendals torg ligger nära skolan, idrottshallar och idrottsplanen och kommer att få restauranger, butiker, kanske ett bibliotek och andra former av samhällsservice.

Stor multihall

Vid Rosendals torg planerar Rosendals Fastigheter AB, en av de många byggherrarna i området, en stor multihall. Företaget har ett optionsavtal med kommunen för en sådan byggnad just här.

– Jag hoppas vi kan sätta igång och bygga hallen 2018, säger Freddie Norman, byggchef på Rosendals Fastig­heter.

Två idrottsplaner

Multihallen ska som namnet anger inrymma många olika aktiviteter, bland annat två idrottsplaner med läktare. Eventuellt avsedda för handboll och gymnastik, men det är inte bestämt ännu.

– Vi jobbar just nu med att utforma dessa planer så att de ska möta de behov som finns i kommunen. Den nybyggda skolan kommer även ha sin undervisning i idrott och hälsa här, säger Freddie Norman.

Rosendals Fastigheter ska bygga 470 lägenheter intill multihallen. Tanken är att hallens tak ska utgöra gården till dessa nya bostäder.